Công ty TNHH KAIGAN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công ty TNHH KAIGAN by Mind Map: Công ty TNHH KAIGAN

1. Hoạt động dự kiến

1.1. marketing online

1.1.1. Project specifications

1.1.2. End User requirements

1.1.3. Action points sign-off

1.2. đi thực tế thị trường

1.2.1. Top Priorities

1.2.2. Medium Priorities

1.2.3. Low Priorities

1.3. tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm

1.3.1. Top Priorities

1.3.2. Medium Priorities

1.3.3. Low Priorities

1.4. tư vấp đưa ra giản pháp

1.4.1. Top Priorities

1.4.2. Medium Priorities

1.4.3. Low Priorities

1.5. chính sách bảo trì ,chiết khấu sản phẩm

2. Mục đích

2.1. lợi nhuận 70% dự án

2.2. tạo việc làm cho nhân viên

2.3. top 5 công ty trong lĩnh vực phân phôi thiết bị điện

2.4. tiếp cận 40 triệu người,bán 1 triệu sản phẩm

2.5. phạm vi thị trường khắp nước

3. Nguồn lực có sẵn

3.1. nguồn vốn từ cổ đông

3.2. được đầu tư bài bản

3.2.1. thuê chuyên gia,nhà thẩm định

3.2.2. cử đi du học

3.2.3. giấy phép kinh doanh,giấy chứng nhận

3.3. nguồn hàng đa dạng,nhiều công ty sản suất

3.3.1. FUJI

3.3.2. LS

3.3.3. HIMEL

3.3.4. MITSUBISHI

3.4. chính sách kích cầu

3.5. nguồn lực trẻ, giàu nhiệt,huyết năng lượng

3.6. nhu cầu lớn

3.6.1. nhiều dự án

3.6.2. chất lượng cuộc sống cao

4. Hạn chế

4.1. cạnh tranh

4.1.1. chất lượng

4.1.2. nhân lực

4.1.3. dịch vụ

4.1.4. nhà cung cấp

4.2. ít mối quan hệ

4.3. yêu cầu khách hàng cao

4.4. vốn

4.5. quản lí

5. Kết quả dự kiến

5.1. hoàn thành mục đích đề ra

5.2. marketing tốt

5.2.1. có đại lý phân phối

5.2.2. nhiều đơn hàng

5.2.2.1. lợi nhuận tăng

5.2.3. sức cạnh tranh tốt

5.3. có khu vực tiềm năng,phát triển ổn định

5.4. giả rủi ro tài chính

5.5. tiếp cận thêm thị trường mới

5.6. thu hồi vốn nhanh

6. Kỹ năng và khả năng cần thiết

6.1. chuyên môn về kĩ thuật

6.2. bán hàng

6.3. giao tiếp

6.4. marketing

6.5. thuế

6.6. quản lí nhân sự

7. Khoảng thời gian

7.1. 2 năm đầu

7.1.1. trả hết nợ (thuê mặt ,nhân sự,...)

7.2. năm thứ 3

7.2.1. thu hồi vốn

7.2.2. nắm 65% cổ phần

7.2.3. nguồn vốn vững mạnh

7.3. năm thứ 4

7.3.1. sinh lợi nhuận

7.4. năm thứ 5

7.4.1. quản lí thị trường từ Quãng Ngãi tới Cà Mau

7.4.2. nắm 80% cổ phần

8. Qui chế tổ chức

8.1. Hoàng Ân

8.1.1. Lãnh đạo

8.1.1.1. đưa ra quyết định cuối cùng

8.1.1.2. tổng hợp ý kiến

8.1.2. CEO

8.2. Phước An

8.2.1. chịu trách nhiệm phòng tư vấn đầu tư

8.2.2. người góp ý kiến

8.2.2.1. nguồn lực chính đưa ra giải pháp,cách thực hiện

8.3. Nhật Minh

8.3.1. người bổ sung

8.4. Hoàng An

8.4.1. điều phối

8.4.1.1. quản lí,phân công cho người giao dịch

8.4.1.2. tiềm nguồn cầu

8.4.2. trưởng bộ phận marketing

8.5. Hữu Phúc

8.5.1. người giao dịch

8.5.2. trưởng bộ phận sale