Dân cư Bắc Mĩ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dân cư Bắc Mĩ by Mind Map: Dân cư Bắc Mĩ

1. Sự phân bố dân cư

1.1. Dân cư Bắc Mĩ

1.1.1. Năm 2001, dân số 419,5 triệu người

1.1.2. Mật độ dân số trung bình khoảng 20 người/km2

1.1.3. Dân cư bắc mĩ phân bố không đồng đều

1.2. Mật độ dân số Bắc Mĩ

1.2.1. a-la-xca và phía bắc canada dân cư thưa thớt dưới 1 người/km2, nhiều nơi không có người sinh sống

1.2.1.1. khu vật miền bắc có khí hậu rất lạnh, nhiều nơi đất bị đóng băng

1.2.2. phía tây cooc-đi-e, dân cư cũng thưa thớt 1-10 người/km2

1.2.2.1. khu vực phía tây là vùng núi cooc-đi-e cao và hiểm trở, do hưởng của địa hình nên các cao nguyên và bồn địa trong vùng có lượng mưa rất ít, sản xuất nông nghiệp khó khăn

1.2.3. đồng bằng ven thái bình dương, mật độ dân số cao 11- 50 người/km2

1.2.4. phía đông hoa kì đông dân nhất của bắc mĩ 51-100 người/km2

1.2.4.1. Do công nghiệp phát triển sớm, mức đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn

1.2.5. Dải đất ven bờ phía nam hồ lớn,duyên hải đông bắc hoa kì, mật độ dân cư 100/km2

2. Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ

2.1. dân cư bắc mĩ

3. Đặc điểm đô thị

3.1. Quá trình công nghiệp hóa

3.1.1. Phát triển rất nhanh

3.1.2. Số dân thành thị tăng nhanh trên 76% dân số

3.2. Thành phố phía nam vùng hồ lớn, ven tay đại dương

3.2.1. Nối nhau thành hai dải siêu đô thị

3.2.1.1. Bo-xton đến oa-sinh-ton

3.2.1.2. Si-ca-go đến mon-tre-an

3.3. Mê-hi-cô

3.3.1. Mê-hi-cô tiến hành công nghiệp hóa muộn nhưng nhịp độ phát triển cao nên tốc độ đô thị hóa cũng rất nhanh.

3.3.2. Mê-hi-cô là một siêu thị khổng lồ với dân số trên 16 triệu người

3.3.3. vào sâu nội địa, mạng lưới đô thị thưa thớt hơn.

3.4. Năm gần đây

3.4.1. miền nam và duyên hải Thái Bình Dương của Hoa Kì.

3.4.1.1. Nhiều thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kỉ thuật cao, năng đông.

3.5. Các trung tâm công nghiệp phía nam HỒ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương

3.5.1. Thay đổi cơ cấu

3.5.1.1. Giảm bớt hoạt động các nghành truyền thống.

3.5.1.2. Tập trung về các nghành công nghiệp cần kỉ thuật cao

3.5.1.3. Các nghành dịch vụ cũng được đặc biệt quan tâm phát triển .

4. Tổng quát

4.1. Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đều. Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông. hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị. Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương. Gần đây, sự xuất hiện nhiều thành phố ở miền nam và duyên hải Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư của Hoa Kì.