Lauseenvastikkeet ja partisiippirakenteet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lauseenvastikkeet ja partisiippirakenteet by Mind Map: Lauseenvastikkeet ja partisiippirakenteet

1. PARTISIIPIT

2. FRAASIUTUNEET RAKENTEET

3. KERTOVA LAUSEENVASTIKE

3.1. Tiesin sinun tekevän...

3.2. Arvasin sinun lähteneen

4. AIKAA ILMAISEVA LAUSEENVASTIKE

4.1. Isän lukiessa minä...

4.2. Isän lähdettyä minä...

5. TEHDEN -RAKENNE

6. TEHDÄKSENI -RAKENNE