Концепція розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2025 року

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Концепція розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2025 року by Mind Map: Концепція розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2025 року

1. СПРИЯННЯ: 1. реалізації державної політики України щодо розвитку туризму та харчової промисловості на урбанізованих та сільськогосподарських територіях; 2. концентрації інтелектуальних, фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу для розв’язання головних проблем міжгалузевої інтеграційної взаємодії; 3. створенню ефективних механізмів розвитку гастрономічного туризму в Україні; 4. створенню конкурентно спроможного диверсифікованого гастрономічного туристичного продукту на засадах сталого розвитку; 5. перетворенню гастрономії в доктрину національної гостинності.

2. Мета

3. Статус

3.1. ДОРАДЧИЙ ДОКУМЕНТ для представників туристичної галузі, виробників вина та типових продуктів; рестораторів, органів місцевого самоврядування, профільних НГО; навчальних закладів та інших організацій та установ, діяльність яких спрямована на збалансований регіональний розвиток

4. Стратегічні цілі та завдання

4.1. Законодавчо -регламентна сфера

4.1.1. Розробка законодавчо -нормативної бази туристичних агровиробничих кластерів ( в т.ч. гастрономічних, винних)

4.1.2. Налагодження співробітництва між відповідальними за розвиток гастрономічного туризму підрозділами органів виконавчої влади (Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Міністерства аграрної політики та продовольства України)

4.1.3. Розробка регламентної бази для окремих форм організації гастрономічного туризму ( гастрономічні фестивалі, Дороги вина та смаку, Дороги Смаку та інші)

4.2. Інтеграційна міжгалузева взаємодія

4.2.1. Підготовка фахівців

4.2.1.1. Розробка спеціалізованих програм у ВНЗ (бакалаврат, магістри)

4.2.1.2. Курси перепідготовки спеціалістів

4.2.1.3. Трейнінги, майстер класи для організаторів гастрономічних фестивалів, учасників Доріг вина та смаку, рестораторів та інших

4.2.1.4. Трейнінги, майстер класи для представників місцевих спільнот

4.2.2. Формування механізмів мережевої співпраці

4.2.3. Налагодження співробітництва між відповідальними за розвиток гастрономічного туризму підрозділами органів виконавчої влади (Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Міністерства аграрної політики та продовольства України)

4.2.4. Створення туристично-виробничих гастрономічних кластерів

4.2.5. Створення профільних НГО, діяльність яких спрямована на розвиток гастрономічного туризму на засадах сталого розвитку

4.3. Інфраструктурне забезпечення

4.3.1. М' яка інфраструктура

4.3.1.1. Співпраця з ТІЦ

4.3.1.2. Створення інформаційного порталу www.winetasterouds.ua

4.3.1.3. Співпраця з Googl map із створення мобільних додатків Доріг вина та смаку

4.3.1.4. Створення інформаційно-рекламних матеріалів по рекреаційно-туристичним гастрономічним дестинаціям

4.3.1.5. Створення та просування брендів гастрономічних дестинацій

4.3.2. Транспортна інфраструктура

4.3.2.1. якісні шляхи сполучення

4.3.2.2. місця паркування

4.3.2.3. транспортні послуги із забезпечення винногастрономічних турів (гастрономічні чартери)

4.3.3. Спеціалізована інфраструктура

4.3.3.1. дегустаційні зали

4.3.3.2. обладнані місця прийому туристів

4.3.3.3. місця розміщення

4.3.3.4. місця надання послуг харчування

4.3.3.5. пункти продажу типової продукції

4.4. Розробка стандартів якості надання рекреаційно-туристичних гастрономічних послуг

4.4.1. мінімальні стандарти якості Доріг вина та смаку

4.4.2. мінімальні стандарти якості гастрономічних фестивалів

4.4.3. мінімальні стандарти якості інших гастрономічних рекреаційно-туристичних послуг

4.5. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері гастрономічного туризму

4.5.1. Трансфер міжнародного досвіду та інновацій

4.5.1.1. участь у міжнародних організаціях вина, винного та гастрономічного туризму

4.5.1.2. співробітництво з UNWTO за напрямком винний та гастрономічний туризм

4.5.1.2.1. UNWTO Gastronomy Network

4.5.1.2.2. UNWTO Knowledge Network

4.5.1.3. участь у міжнародних мережах

4.5.1.3.1. Great Wine Capitals

4.5.1.3.2. VINEST

4.5.1.3.3. Recevin

4.5.1.4. участь та організація науково -практичних міжнародних заходів (семінарів, конференцій, форумів та інше)

4.5.1.5. участь у міжнародних проектах спрямованих на регіональний розвиток та туризм

4.6. Аудит ресурсного потенціалу гастрономічного туризму

4.6.1. 1. підтримка та сприяння розвитку системи захищених географічних зазначень (ЗГЗ) та просування продуктів ЗГЗ у якості об'єктів туристичного тяжіння

4.6.2. 2. підтримка та сприяння розвитку системи типових національних продуктів та їх просування у якості об'єктів туристичного тяжіння

4.6.3. 3. підтримка та сприяння розвитку в Україні міжнародної ініціативм "Ковчег Смаку" громадського руху "Slow Food" з виявлення і позиціювання унікальних продуктів та виробричих процесів у якості обєктів туристичного тяжіння.

4.7. Науковий супровід розвитку галузі гастрономічного туризму та міжгалузевих інтеграційних процесів

4.7.1. Залучення ВНЗ

4.7.2. Залучення профільних НГО

4.7.3. Залучення науково-дослідних установ

4.8. Створення маркетингових стратегій гастронимічного туризму

4.8.1. Розвиток засобів та форм просування гастрономічного туристичного продукту

4.8.1.1. Гастрономічниї фестивалів, конкурсів, виставок

4.8.1.2. Доріг вина та смаку

4.8.1.3. спеціалізованих МАСМедіа

4.8.1.4. Спеціалізованих інформаційних порталів (www.winetasterouds.ua )

4.8.2. Розвиток засобів та форм створення та просування гастрономічних туристичних дестинацій

4.8.2.1. створення комплексних програм розвитку міського гастрономічного туризму та рекреації

4.8.2.2. створення комплексних програм розвитку гастрономічного туризму та рекреації на сільскогосподарських територіях.

4.8.2.3. створення та введення гастрономічних брендів у брендінг туристичних дестинацій

4.8.3. Розвиток громадського інституту Гастрономічної Дипломатії та валоризації Національного Гастрономічного Надбання

4.9. Створення національного диверсифікованого гастрономічного туристичного продукту

4.9.1. ландшафт (виноградники, полонини, ліси та інше)

4.9.2. виробничий процес

4.9.3. продукт

4.9.4. національні традиційні та сучасні кухні

4.10. Формування інститутів громадянського суспільства у сфері туризму, виробництва вина та інших продуктів, охорони здоров’я, аграрного розвитку і інших, та їх інтерсекторальна взаємодія з метою розвитку гастрономічного туризму та перетворенню гастрономії у доктрину національної гостинності в Україні.

5. Рівні

5.1. Національний

5.2. Регіональний (обласний)

5.3. Локальний (районний)

5.4. Міжнародний

6. Структурна організація галузі гастрономічного туризму

6.1. Організаційно - управлінська

6.2. Компонентна

6.3. Територіальна