Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. sø og å

1.1. Landsbrugets udledning af næringstoffer og pesticider

2. Atmosfæren

2.1. Transportmidler udstødning

2.2. Ozonlaget

2.3. Drivhuseffekt/globalopvarmning

2.4. Syreregn

3. Havet

3.1. Plastic

3.2. Olie

3.3. Næringstoffer fra landbruget

3.4. Globalopvarmning

4. Jorden

4.1. Afflald

4.2. Landbrugets udledning af næringstoffer og pesticider

4.3. Syreregn

5. Grundvandet

5.1. Landbrugets udledning af næringsstoffer og pesticider