Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bedömning by Mind Map: Bedömning

1. Biologi

1.1. Granska information, ta ställning

1.1.1. Hälsa

1.1.2. Naturbruk

1.1.3. ekologisk hållbarhet

1.2. Använda begrepp, modeller, teorier

1.2.1. Människokroppen

1.2.2. Naturen

1.2.3. Samhället

2. Kemi

2.1. Granska information, ta ställning

2.1.1. Hälsa

2.1.2. Samhälle

2.1.3. Miljö

2.2. Använda begrepp, modeller, teorier

2.2.1. Inuti människokroppen

2.2.2. Naturen

2.2.3. Samhället

3. Fysik

3.1. Granska information, ta ställning

3.1.1. Samhälle

3.1.2. Miljö

3.1.3. Energi

3.1.4. Teknik

3.2. Använda begrepp, modeller, teorier

3.2.1. Naturen

3.2.2. Samhället

4. Matematik

4.1. Problem

4.2. Begrepp, samband

4.3. Metoder