Miten bioteknologian avulla voidaan edistää kestävää kehitystä?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Miten bioteknologian avulla voidaan edistää kestävää kehitystä? by Mind Map: Miten bioteknologian avulla voidaan edistää kestävää kehitystä?

1. biopolttoaineet

1.1. tehdään selluloosa- sekä elintarvike- ja kasviöljyteollisuuden jäteaineista

1.2. kehittelyssä menetelmiä, joilla biopolttoaineita voidaan valmistaa muilla kuin syötäviksi kelpaavilla kasveilla

1.3. biokaasua muodostuu kun hapettomissa olosuhteissa mikrobit hajottavat orgaanista ainetta

1.4. tavoitteena polttoaine, joka poistaisi ilmasta hiilidioksidia keinotekoisella fotosynteesillä

2. tekoäly

2.1. tautien diagnosointi

2.2. keskeistä ymmärtää eliöiden hermosolujen toiminta

2.3. tulee automatisoimaan monia nykyään ihmisen tekemiä työtehtäviä

2.4. tavoitteena paremmat oppivat koneet

3. biomateriaalit

3.1. korvaavat uusiutumattomista luonnonvaroiista valmistettuja materiaaleja

3.2. muovien korvaaminen uusilla materiaaleilla välttämätöntä

3.3. vanhasta materiaalista uusia käyttökohteita

3.4. älypakkaukset?

3.5. biohajoavat materiaalit

4. ruoan määrän kasvattaminen ja laadun parantaminen

4.1. bioreaktoreissa kasvavat solukkoviljelmät

4.2. keinolannoitteiden käyttö -, vielä kuitenkin kalliita

4.3. uudenlaiset mikrobit jotka tuottavat maaperään ravinteita

4.4. kemiallisten torjunta-aineiden korvaaminen biologisilla

4.5. muuntogeeninen ruoka

4.6. keinokasvikset ja keinoliha?

5. terveydenhoito

5.1. lääketieteelliset biomateriaalit

5.2. mahdollisuus selvittää yksilön koko perimä

5.3. biosensorit ja terveyden tilaa mittaavat laitteet

5.4. uudenlaiset rokotteet ja lääkeaineet geenitekniikan avulla

5.5. genomitietokannat ja biopankit

5.6. muuntogeeniset eläimet tautimalleina

5.7. geenihoidot