Koç Bilginler Akademisi Fen Bilimleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koç Bilginler Akademisi Fen Bilimleri by Mind Map: Koç Bilginler Akademisi      Fen Bilimleri

1. Güneş Sistemi ve Ötesi

1.1. Dünya ve Evren

1.1.1. Uzay Araştırmaları

1.1.1.1. Uzay Teknolojileri

1.1.1.2. Uzay Kirliliği

1.1.1.3. Teleskoplar

1.1.1.4. Teleskop ve Gök Bilimi

1.1.2. Gök Cisimleri

1.1.2.1. Yıldızlar

1.1.2.1.1. Bulutsular

1.1.2.1.2. Kara Delikler

1.1.2.2. Galaksiler

1.1.2.3. Evren

2. Kuvvet ve Enerji

2.1. Fiziksel Olaylar

2.1.1. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

2.1.1.1. Kinetik ve Potansiyel Enerji

2.1.2. Enerji Dönüşümleri

2.1.2.1. Enerjinin Korunması

2.1.2.2. Sürtünme

2.1.2.3. Hava, Sürtünmeli Yüzey ve Su Direnci

2.1.3. Kütle ve Ağırlık İlişkisi

2.1.3.1. Yer Çekimi

3. Saf Madde ve Karışımlar

3.1. Madde ve Doğası

3.1.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

3.1.1.1. Atom

3.1.1.2. Atomun Tarihi

3.1.2. Saf Maddeler

3.1.3. Karışımlar

3.1.3.1. Homojen Karışımlar

3.1.3.1.1. Çözünme Olayı

3.1.3.2. Heterojen Karışımlar

3.1.4. Karışımların Ayrılması

3.1.4.1. Buharlaştırma

3.1.4.2. Yoğunluk Farkı

3.1.4.3. Damıtma

3.1.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

4. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

4.1. Canlılar ve Yaşam

4.1.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

4.1.1.1. Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar

4.1.1.2. Sperm-Yumurta-Zigot-Embriyo-Fetüs-Bebek İlişkisi

4.1.1.3. Embriyonun Sağlıklı Gelişmesi İçin Alınan Tedbirler

4.1.2. Bitki ve Hayvanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

4.1.2.1. Bitki ve Hayvanlardaki Üreme Çeşitleri

4.1.2.1.1. Eşeyli Üreme

4.1.2.1.2. Eşeysiz Üreme

4.1.2.1.3. Matagenez

4.1.2.2. Büyümeye ve Gelişmeye Etki Eden Temel Faktörler

4.1.2.3. Bitki ve Hayvanların Bakımı ve Gelişme Süreci

5. Işığın Madde İle Etkileşimi

5.1. Fiziksel Olaylar

5.1.1. Işığın Soğurulması

5.1.1.1. Işığın Madde ile Etkileşimi

5.1.1.2. Beyaz Işığı Oluşturan Bileşim

5.1.1.2.1. Renkli Işık

5.1.1.2.2. Beyaz Işık

5.1.1.3. Cisimlerin Siyah, Beyaz veya Renkli Görünmesi

5.1.1.3.1. Işığın Yansıması

5.1.1.3.2. Işığın Soğurulması

5.1.1.4. Güneş Enerjisi

5.1.1.4.1. Günlük Yaşam ve Teknoloji

5.1.1.4.2. Gelecekte Yararlanma

5.1.2. Aynalar

5.1.2.1. Ayna Çeşitleri

5.1.2.1.1. Düz Ayna

5.1.2.1.2. Çukur Ayna

5.1.2.1.3. Tümsek Ayna

5.1.2.2. Farklı Ayna Çeşitlerinde Oluşan Görüntüler

5.1.3. Işığın Kırılması ve Mercekler

5.1.3.1. Ortam Değiştiren Işığın İzlediği Yol

5.1.3.1.1. Kırılma Olayı

5.1.3.2. Işığın Kırılması

5.1.3.2.1. İnce Mercekler

5.1.3.2.2. Kalın Mercekler

5.1.3.3. Merceklerin Günlük Hayatta Kullanımı

6. Elektrik Devreleri

6.1. Fiziksel Olaylar

6.1.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri

6.1.1.1. Elektrik Akımı

6.1.1.2. Elektrik Enerjisinin Devrelere Akım Yoluyla Aktarılması

6.1.1.3. Seri ve Paralel Bağlanan Ampuller

6.1.1.4. Devre Elemanları Arasındaki Gerilim ve Akım

6.1.1.4.1. Gerilim Kavramı ve Piller

6.1.1.4.2. Ohm Yasası

6.1.1.5. Aydınlatma Aracı Tasarlama

7. Hücre ve Bölünmeler

7.1. Canlılar ve Yaşam

7.1.1. Hücre

7.1.1.1. Hayvan ve Bitki Hücreleri

7.1.1.2. Hücre Yapısıyla İlgili Teknolojik Gelişmeler

7.1.1.3. Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma İlişkisi

7.1.2. Mitoz

7.1.2.1. Canlılar İçin Önemi

7.1.2.2. Birbirini Takip Eden Farklı Evreler

7.1.3. Mayoz

7.1.3.1. Canlılar İçin Önemi

7.1.3.2. Mayoz Nasıl Gerçekleşir?

7.1.3.3. Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar