Педагогічна антропологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічна антропологія by Mind Map: Педагогічна антропологія

1. Модуль 3 Функціонування сучасних закладів дошкільної та початкової освіти з позицій педагогічної антропології

1.1. Лекції

1.1.1. Лекція 8 Освіта, навчання, виховання, розвиток особистості в антропологічному контексті

1.1.2. Лекція 9 Організація особистісно-орієнтованого діалогічного навчання

1.2. Семінари

1.2.1. Семінар 7 Антропологізм в освітніх інноваціях

1.2.2. Семінар 8 Особливості антропологізації навчання і виховання (освіти)

1.2.3. Семінар 9 Індивідуалізація та диференціація освітнього процесу

1.2.4. Семінар 10 Критерії антропологізації освітнього процесу

1.3. Практичне 3 Планування та організація індивідуального підходу в освітньому процесі.

1.4. Самостійна

1.4.1. підготувати есе “Організація людинознавчої освіти” (за досвідом проходження практики в закладах освіти).

1.5. МКР 3

2. Модуль 4 Підготовка педагога: антропологічний контекст

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція 10 Педагогічна антропологія в розвитку людинознавчого світогляду педагога

2.1.2. Лекція 11 Антропологізм професійної компетентності вихователя/вчителя

2.2. Семінари

2.2.1. Семінар 11 Антропологічна сутність проблем розвитку людини

2.2.2. Семінар 12 Антропологічні складові професійної, культурної компетентностей педагога

2.2.3. Семінар 13 Педагогічна творчість та майстерність педагога

2.3. Практичне 4 Антропологічна модель сучасного педагога

2.4. Самостійна

2.4.1. розробити модель людинознавчого світогляду педагога

2.5. МКР 4

3. Модуль 1 Основи педагогічної антропології

3.1. Лекції

3.1.1. Лекція 1 Педагогічна антропологія як міждисциплінарна галузь людинознавства

3.1.2. Лекція 2 Предмет і завдання педагогічної антропології

3.1.3. Лекція 3 Концептуальні основи розвитку педагогічної антропології

3.2. Семінари

3.2.1. Семінар 1 Антропологічні основи освіти людини

3.2.2. Семінар 2 Становлення і розвиток людинознавства

3.2.3. Семінар 3 Антропологічні складові вітчизняної педагогічної думки

3.3. Практичне 1 Педагогічна антропологія: витоки, напрями, проблеми

3.4. Самостійна робота

3.4.1. скласти термінологічну карту формування поняттєвого апарату педагогічної антропології

3.5. МКР 1

4. Модуль 2 Виховання як соціокультурний процес

4.1. Лекції

4.1.1. Лекція 4 Чинники впливу на формування і розвиток особистості

4.1.2. Лекція 5 Культурне середовище людини як антропологічний феномен

4.1.3. Лекція 6 Національний характер виховання і полікультурний підхід

4.1.4. Лекція 7 Методи виховання та їх класифікація

4.2. Семінари

4.2.1. Семінар 4 Освіта як спосіб входження людини у світ культури

4.2.2. Семінар 5 Внутрішні і зовнішні рушійні сили процесу виховання

4.2.3. Семінар 6 Організація виховання в закладах освіти

4.3. Практичне 2 Самовиховання як вища форма організації освітнього процесу.

4.4. Самостійна

4.4.1. розробити модель організації самовиховання студента

4.5. МКР 2