Ігрові технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ігрові технології by Mind Map: Ігрові технології

1. Структура гри як діяльності включає:

2. Модифікації ділових ігор:

3. Етап проведення:

4. Етап підготовки:

5. імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий театр, психо- і соціодрама

6. цілепокладання, планування, реалізацію цілей , аналіз отриманих результатів

7. •розробка гри: написання сценарію; укладання плану ділової гри; загальний опис гри; зміст інструктажу; підготовка матеріального забезпечення; •вхід у групостановка проблеми, цілей; умови, інструктування; регламент, правила; розподіл ролей; об’єднання у групи; консультування

8. •групова робота над завданням: робота з джерелами; тренінг; мозковий штурм; робота з агротехніком; •міжгрупова дискусія: виступи груп; захист результатів; правила дискусії; робота експертів.

9. Етап аналізу та узагальнення:

10. висновки з гри; аналіз, рефлексія; оцінка і самооцінка роботи; висновки і узагальнення; рекомендації.