Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Some+lukio by Mind Map: Some+lukio

1. Avoimuus

2. Yhteistuottaminen

3. Verkostoituminen

3.1. kohtaaminen

4. Jakaminen

4.1. Ope jakaa opiskelijoille

4.2. Opiskelijat jakavat toisilleen

4.3. Ope jakaa kollegoille

4.4. Avaintaito

5. Monimediaisuus

5.1. monikanavaisuus

6. Informaation käsittely

7. Ajanhallinta

7.1. aikapula

7.1.1. syö aikaa

8. Verkkokeskustelu

9. reaaliaika

10. yhteistyö

10.1. kollegat

11. vajaakäytöllä

12. Moodle

13. kansainvälisyys

14. yhteydenpito

15. käsiteltävässä asiassa pysyminen

16. verkko-ohjaus

17. kirjoittaa

18. kirjakielen ja puhekielen raja hämärtyy

19. ulkopuolisuuden tunne

20. oppimisympäristö

21. laatu

21.1. hyöty

22. tehtäväpankki

23. valvonta