Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Økonomistyring HD(R) by Mind Map: Økonomistyring HD(R)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Økonomistyring HD(R)

Centrale opgaver og formål

Det første hovedområde lægger ud med at behandle økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante. Dernæst sættes fokus på virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem virksomhedens indtægts- og omkostningsside skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler omkostningsstruktur, omkostningsklassifikation og omkostningsterminologi, herunder ligheder og forskelle mellem dansk og international terminologi.

Økonomistyringens idé og formål

Virksomhedens økonomistruktur

Omkostningsterminologi

Beslutningsorienteret perspektiv

Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyring i et beslutningsorienteret perspektiv. Denne del behandler konstruktion og anvendelse af økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, leverandør- og lagerstyring, mv.

Omkostningsfunktioner

Det økonomiske basisræsonnement

Informationsgrundlag i relation til beslutningstagen

Værktøjer

I forlængelse heraf følger det tredje hovedområde, der særskilt behandler værktøjerne Activity Based Costing og Activity Based Management i forbindelse med styring af prisfastsættelse på kort og lang sigt samt styring af produkt- og kunderentabilitet

Activity Based Costing

Prisfastsættelse og analyse af kunderentabilitet

Budgettering og budgetstyring

Det fjerde hovedområde behandler økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring. Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Budgetstyringen behandles dybgående i relation til virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsdybde/behov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.

Budgettering som styreform

Virksomhedens budgetprocedure

Aktivitetsbudgettering

Budgettering af kapacitetsomkostninger

Likviditetsbudgettering

Internt regnskab, opfølgning og kontrol

Fagets femte og sidste hovedområde behandler virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Forskellige principper for opgørelse af omkostninger behandles i relation til virksomhedens lønsomhedsopgørelser. Dernæst behandles omkostningsregnskabet og herunder sættes fokus på temaer som budgetkontrol og standardomkostningsregnskab. I sammenhæng hermed behandles konsekvenserne ved anvendelse af omkostningsallokering såvel i forhold til resultatopgørelsen som i forhold til lagerværdiansættelse mv. Opstilling af bidrags- og fordelingsregnskaber behandles kritisk med henblik på at afdække metodernes styrker og svagheder

Budgetkontrol

Standardomkostningsregnskabet for de variable omkostninger

Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger

Omkostningsallokering

Lagerværdiansættelse og afledte resultateffekter