Sygeplejeprocessen

Sygeplejeprocessen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sygeplejeprocessen by Mind Map: Sygeplejeprocessen

1. Vurderingsfasen

1.1. Indsamling og vurdering af data

1.1.1. Ved observation (sanserne) Ved målinger Ved samtale Primære og sekundære kilder (fx pårørende) Subjektive og objektive data

1.1.1.1. Patienten har feber og hoster. Der er smerter i led og muskler. Blodprøve viser virus

2. Identifikationsfasen

2.1. Analyse og diagnose

2.1.1. Du analyserer og fortolker de indsamlede data ud fra din faglige og teoretiske viden, og heraf kan du udlede sygeplejediagnoser.

2.1.1.1. Det vurderes at patienten har influenza

3. Planlægningsfasen

3.1. Formulering af mål, planlægning af handlinger

3.1.1. Du opstiller mål for din sygepleje, som både kan være kortsigtede og langsigtede. Målene skal skrives i prioriteret rækkefølge.

3.1.1.1. Målene skal være: S: specifikke M: målbare A: acceptable R: realistiske T: tidsangivende

3.1.1.1.1. Hvile i en uge. Drikke masser af væske

4. Udførelesfasen

4.1. Handlinger udføres

4.1.1. Med udgangspunkt i de faglige overvejelser, jf. de evidensbaserede og kliniske retningslinjer, udfører du de konkrete sygeplejehandlinger.

4.1.1.1. Patienten hviller og drikker væske. Hvis indlagt hjælper personalet med dette

5. Evalueringsfasen

5.1. Evaluering af om målet er nået

5.1.1. Her evaluerer du effekten af de udførte sygeplejehandlinger. Blev de planlagte handlinger udført? Hvilken betydning fik handlingerne for borgeren/patienten i det videre forløb? Opnåede borgeren/patienten de opstillede mål? Er borgerens/patientens problemer løst, eller er der behov for en ny vurderingsfase?

5.1.1.1. Blev patienten rask?

6. En metode til problemløsning Ophavnsmand: Ida Orlando Slutningen af 1970’erne En systematisk model til brug for planlægning, udførelse, evaluering samt dokumentation af sygepleje