Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Logika by Mind Map: Logika
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Logika

1. Analise en evaluasie van argumente

Waarheid en geldigheid = betroubaarheid

2. Argumentdiagramme

Drie stappe: Identifisieer en nommer stellings, teken diagram, skryf argumente neer.

3. Denkfoute

...van relevansie

...van veronderstelling

...van dubbelsinnigheid

4. Logiese funksies van taal (stellings)

Deskriptiewe taal

Preskriptiewe taal

Ekspressiewe taal

5. Verskillende soorte betekenis (woorde)

Kognitiewe betekenis

Emotiewe betekenis

6. Geskille

Feitelike geskille

Waarde-geskille

Verbale geskille

Oënskynlik verbaal, maar in werklikheid eg

7. Definisies

Tipes

Denotatiewe definisie-tegnieke

Konnotatiewe definsie-tegnieke