Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Logika by Mind Map: Logika
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Logika

1. Analise en evaluasie van argumente

Waarheid en geldigheid = betroubaarheid

2. Argumentdiagramme

Drie stappe: Identifisieer en nommer stellings, teken diagram, skryf argumente neer.

3. Denkfoute

...van relevansie

Argument vanuit onkunde

Beroep op irrelevante eksperts

Argument teen die persoon

Beroep op emosie

Beroep op simpatie

Beroep op mag

Irrelevante gevolgtrekking

...van veronderstelling

Komplekse vrae

Valse oorsaak

Sirkelredenasie

"Accident" en "Converse accident"

...van dubbelsinnigheid

Ekwivokasie

Amfibolie

Klemverskuiwing

Komposisie

Verdeling

4. Logiese funksies van taal (stellings)

Deskriptiewe taal

Preskriptiewe taal

Ekspressiewe taal

5. Verskillende soorte betekenis (woorde)

Kognitiewe betekenis

Emotiewe betekenis

Positief

Negatief

Neutraal

6. Geskille

Feitelike geskille

Waarde-geskille

Verbale geskille

Oënskynlik verbaal, maar in werklikheid eg

7. Definisies

Tipes

Stipulatiewe definisies

Leksikale definisies

Presiserende definisies

Teoretiese definisies

Oorredende definisies

Denotatiewe definisie-tegnieke

Enumeratiewe definisie: deur 'n voorbeeld

Definisie deur subklas

Ostensiewe definisie

Semi-ostensiewe definisie

Konnotatiewe definsie-tegnieke

Sinonieme definisies

Operasionele definisies

Definisie deur genus en verskil (HANDIG!), Essensiële eienskappe, NIE sirkulêr (geen sinonieme/antonieme), NIE dubbelsinnige, obskure, figuurlike of onnodig komplekse taal nie, NIE te breed of te eng nie, Affirmatief, sover moontlik, in stede van negatief