Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CITACE by Mind Map: CITACE

1. rozdělení

1.1. monografie

1.1.1. patent, norma, zákon

1.1.2. části monografií

1.1.3. závěrečná práce

1.1.4. firemní literatura

1.2. periodikum

1.3. elektronické zdroje

1.3.1. monografie

1.3.1.1. databáze

1.3.1.2. web

1.3.1.2.1. online sborník

1.3.1.2.2. online databáze

1.3.1.3. CD

1.3.1.4. elektronická skripta

1.3.2. periodikum

1.3.2.1. elektronické časopisy

1.3.2.1.1. články

1.4. další zdroje

1.4.1. film

1.4.2. seriál

1.4.3. pořad

1.4.4. e-mail

1.4.5. youtube

1.4.6. facebook

2. knihy

2.1. knihovna

2.2. e-books

2.2.1. kapitoly

2.3. časopisy

2.3.1. články

3. APA

3.1. ještě neumím

3.2. Americká psychologická asociace

4. ISO

4.1. čísla stran

4.2. 690

4.3. nová úprava

4.3.1. duben 2011

4.3.2. zmatek

4.3.3. rok na konec

4.4. International Organization for Standardization

5. psaní práce

5.1. seminárka

5.2. klauzura

5.3. bakalářka

5.4. dokumentace k výzkumu

6. jméno tvůrce

6.1. název

6.1.1. vydání

6.1.1.1. místo publikování

6.1.1.1.1. nakladatel

6.1.2. podnázev

6.1.3. kurzíva