Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Citace by Mind Map: Citace

1. Metody citování

1.1. Přímá citace

1.2. Parafrázování

1.3. Obecně známá informace

2. Harvardský systém

2.1. Odkaz v textu

2.1.1. (Jméno, rok, str.)

3. Tvůrce

3.1. Fyzická osoba

3.2. Korporace

4. Monografie

4.1. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

4.2. Digitální

4.2.1. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

5. Periodikum

5.1. Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky.

6. Elektronické dokumenty

6.1. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel,Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

7. Proč citovat?

7.1. Abychom ověřili uvedené teze.

7.2. Získání širšího kontextu

7.3. Informační etika

8. Co je pro citování důležité?

8.1. Jednoznačně identifikovat citovaný dokument.

8.2. Citujeme konkrétní vydání neboverzi.

8.3. Předně údaje přebíráme z předního listu.

8.4. Pořadí údajů je přesně stanovené normou

8.5. Bibliografická citace by měla být, co nejpřesnější

8.6. Chybějící údaj vynecháme a pokračujeme dál

8.7. Údaj převzatý z jiného zdroje dáme do hranaté tabulky

8.8. Údaje jsou v jazyce ve kterém jsou uvedeny v citovaném jazyce

9. Bibliografická citace je řazena abecedně

9.1. Přednost má autocitace a jeden autor před kolektivem

10. Identifikátory

10.1. ISBN

10.2. DOI