Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opplæring by Mind Map: Opplæring

1. Tilganger

1.1. Hvem

1.1.1. Ansatte

1.1.1.1. Sykepleier/vernepleier

1.1.1.2. Helsefagarbeider/hjelpepleier

1.1.1.3. Pleieassistenter

1.1.2. Systemansvarlige

1.1.3. Ledere

2. Kompendiet

2.1. Utarbeide i prosjekgruppa

2.2. Beskrivende med bilder

2.3. Leksjon bit for bit

3. Jungelmap

3.1. Bilde visning med tekst

3.2. Video

3.3. Trinn for trinn

4. Attensi

4.1. Utarbeidelse

4.2. Oppdateringsmøter

4.3. Igangsettelse

4.4. Gjennomføring

5. Kommunikasjon

5.1. Kommunikasjonsrådgivere

5.2. Informasjon til ansatte

5.2.1. Personalmøter

5.2.2. Boligmøter

5.2.3. Gruppemøter

5.3. Kommunikasjonsplan

6. Læringsmål

6.1. Utfyllende

7. Superbrukerne

7.1. Opplæring av tieto

7.2. Møter

7.2.1. Jevnlige møter

7.2.2. Skypemøter

7.3. Workplace

7.3.1. Lukket rom for superbrukerne

7.4. Tilganger

8. Kick-off

8.1. Planlegging

8.2. Hvem?

8.2.1. Superbrukere

8.2.2. Ressurser ute på tjenestestedene

8.3. Gjennomføring

9. 1-1 opplæring

9.1. Reele brukere/caser

9.2. På arbeidsstedet