ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. MOTIVACIJA

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA

3. REALNO POSTAVLJENI CILJEVI

4. ODGOVARAJUĆI PROSTOR ZA UČENJE

5. ODREĐIVANJE VREMENA ZA UČENJE

6. PRETHODNO STEČENE RADNE NAVIKE