Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. svjesno planiranje vremena za učenje

2. motivacija za učenje

3. radne navike

4. orijentacija misli prema ostvarenju cilja

5. umor

5.1. fizički

5.2. psihički

6. mjesto za učenje

6.1. bez distraktora

6.2. ugodno osvjetljenje

6.3. prozračena prostorija

6.4. ugodna temperatura