Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ebavere koostöökoda by Mind Map: Ebavere koostöökoda
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ebavere koostöökoda

Maavald

Aasta 2012 tööplaan

Võimalikud projektid

Vald

Keskkonnanõunik

Avalik teabe ja spordiosakonna juhataja

Tööde juhataja

Rajade hooldajad

Turismikorraldaja

Ehitus ja planeerimisosakonna juhataja

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Rahvaüritused

Kohalikud koolid

Aasta 2012 tööplaan

Tervisespordikeskus

Aasta 2012 tööplaan

Mitmed spordi MTÜ (kohalikud, Rakverest, Tallinnast)

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi pärandkultuuri osakond

Aasta 2012 tööplaan

Lokulaud (üks või kaks)

Koristamine

Keskkonnaamet

Kaitseeeskirjad

Kaitsekorralduskava

Aasta 2012 tööplaan

RMK

Aasta 2012 tööplaan

Tööde teostajaid

Millised tööd kuulub RMK-le ja millised vallale?

Kuidas RMK kindlustab, et alltöövõtjad on teadlikud koostöögruppi kokkulepedest ja et nad teavitavad koostöögruppi

Valla infoleht

Teavitamine kohalikudele