Ebavere koostöökoda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ebavere koostöökoda by Mind Map: Ebavere koostöökoda

1. Maavald

1.1. Aasta 2012 tööplaan

1.1.1. Võimalikud projektid

2. Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi pärandkultuuri osakond

2.1. Aasta 2012 tööplaan

2.1.1. Lokulaud (üks või kaks)

2.1.2. Koristamine

3. Keskkonnaamet

3.1. Kaitseeeskirjad

3.2. Kaitsekorralduskava

3.2.1. Aasta 2012 tööplaan

4. Valla infoleht

4.1. Teavitamine kohalikudele

5. Vald

5.1. Keskkonnanõunik

5.2. Avalik teabe ja spordiosakonna juhataja

5.3. Tööde juhataja

5.3.1. Rajade hooldajad

5.4. Turismikorraldaja

5.5. Ehitus ja planeerimisosakonna juhataja

5.6. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

5.6.1. Rahvaüritused

5.6.2. Kohalikud koolid

5.7. Aasta 2012 tööplaan

6. Tervisespordikeskus

6.1. Aasta 2012 tööplaan

6.2. Mitmed spordi MTÜ (kohalikud, Rakverest, Tallinnast)

7. RMK

7.1. Aasta 2012 tööplaan

7.2. Tööde teostajaid

7.3. Millised tööd kuulub RMK-le ja millised vallale?

7.4. Kuidas RMK kindlustab, et alltöövõtjad on teadlikud koostöögruppi kokkulepedest ja et nad teavitavad koostöögruppi