Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. Umor

1.1. fizički

1.2. psihički

2. Afektivni faktori

2.1. stavovi

2.2. atribucija

2.3. motivacija

2.4. pojam o sebi

2.5. strah

3. Svjesno planiranje procesa učenja

4. Radne navike

5. Mjesto za učenje

5.1. ugodno osvetljenje

5.2. poznat prostor

5.3. ugodna temperatura

6. Motivacija za učenjem

6.1. vanjska motivacija

6.2. unutarnja motivacija

6.3. motivacija usmjerena postignuću