Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang? by Mind Map: It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?

Lærerne skal "turde" bruge it

Større udbytte ud af faglige situationer, hvor it indgår

Overføre dynamikken fra Cooperative Learning metoden til undervisning, hvor it indgår

Finde web 2.0 programmer, som fungerer interaktivt, og understøtter brug af cl-metoden

Eleverne skal være meddidaktikere

Eleverne skal turde tage ansvar, når it er på banen

"Kedeligt" fagligt forløb, bliver sat i en spændende ramme

Give en positiv oplevelse med it for både lærer og elever

Kan man hjælpe it-skeptikere i gang? Kan man lave undervisningsforløb hvor der ikke er brug for it-vejlederen?

Kan cooperative learning byd på løsninger når der opstår tekniske udfordringer?