It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang? by Mind Map: It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?

1. Lærerne skal "turde" bruge it

2. Større udbytte ud af faglige situationer, hvor it indgår

3. Overføre dynamikken fra Cooperative Learning metoden til undervisning, hvor it indgår

4. Finde web 2.0 programmer, som fungerer interaktivt, og understøtter brug af cl-metoden

5. Eleverne skal være meddidaktikere

6. Eleverne skal turde tage ansvar, når it er på banen

7. "Kedeligt" fagligt forløb, bliver sat i en spændende ramme

8. Give en positiv oplevelse med it for både lærer og elever

9. Kan man hjælpe it-skeptikere i gang? Kan man lave undervisningsforløb hvor der ikke er brug for it-vejlederen?

10. Kan cooperative learning byd på løsninger når der opstår tekniske udfordringer?