Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biophilia by Mind Map: Biophilia

1. Aðalnámskrá grunnskóla

1.1. Biophilia

1.1.1. Náttúrfræðigreinar

1.1.1.1. Eykur sköpunarmátt og leikni

1.1.1.2. Notkun ímyndurnarafls

1.1.1.3. Sköpun

1.1.2. Lykilhæfni

1.1.2.1. Nemendur eiga geta:

1.1.2.1.1. Nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni

1.1.2.1.2. Gert sér grein fyrir stykleikum sínum

1.1.2.1.3. Notað fjölbreytta miðla sjálfstætt og í samvinnu við aðra við nýsköpun

1.1.3. Stærðfræði

1.1.3.1. Sköpun

1.1.3.2. Útskýra mynstur

1.1.3.3. Túlka gögn

1.1.3.4. Nýtt sér fagið í fjölbreyttum tilgangi

2. Grunnþættir menntunar

2.1. Sköpun

2.1.1. Virkja ímyndunarafl

2.1.2. Gera eitthvað nýtt

2.1.3. Uppgötva

2.1.4. Örva forvitni

2.1.5. Ferli fremur en útkoma

2.2. Læsi

2.2.1. Stafrænt læsi

2.2.2. Miðlamennt

2.2.3. Áhugi nemenda að prófa sig áfram

2.2.4. Efnissköpun

2.3. Sjálfbærni

2.3.1. Biophilia

2.3.1.1. Meðfædd tilhneiging manna til að vera í tengslum við náttúruna

2.3.2. Skila umhverfinu ekki í lakara ástandi

2.3.3. Auka vitund um fegurð og kraft náttúrunnar

2.4. Heilbrigði og velferð

2.4.1. Rými fyrir áhugasvið nemenda

2.4.2. Byggja upp jákvæða sjálfmynd

2.4.3. Styrkleikar nemenda fá að njóta sín

3. Samþætting náms

3.1. Samþætting

3.1.1. Víkka sýn nemenda

3.1.2. Nýta þekkingu til að auka þekkingu

3.1.3. Hópverkefni hentug

3.1.4. Eflir upplýsinga- og miðlalæsi