MOVIMENTS MIGRATORIS Emigració/Immigració

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS Emigració/Immigració by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS Emigració/Immigració

1. Tipus de migracions

1.1. Segons la naturalesa

1.1.1. Forçades

1.1.1.1. És quan obliguen a algú ha anarsen del seu país involuntarament.

1.1.1.1.1. Obligats

1.1.2. Voluntaries

1.1.2.1. Perquè ells mateixos veuen que no poden seguir vivint en aquestes condicions

1.2. Segons l'espai

1.2.1. Internacionals

1.2.2. Interiors

1.2.2.1. Que migran a un lloc que està al mateix país.

1.2.2.1.1. Migració

1.3. Segons la durada

1.3.1. Temporals

1.3.1.1. Nomès es queden un temps

1.3.2. Definitives

1.3.2.1. Es queden per sempre al país que s'han hanat.

2. Causes

2.1. Econòmiques

2.1.1. Per millorar condicions de vida

2.1.1.1. Perquè potser viuen en un país pobre i no viuen en bones condicions.

2.1.1.1.1. Males condicions

2.1.2. Atur elevat

2.1.2.1. Per exemple: la formació que reben els estudiants no els permet desenvolupar les habilitats necessàries per exercir una determinada feina.

2.2. Polítiques

2.2.1. Guerres

2.2.1.1. És una lluita armada entre, en principi, dos, grups organitzats i disposats a fer ús de la força per a mantenir o que es reconegui el seu poder.

2.2.1.1.1. Destrucció

2.2.2. Persecucions

2.2.2.1. Hi ha perquè hi ha gent que no pensa el mateix que altres i els maten.

2.3. Catàstrofes naturals

2.3.1. Terratrèmols

2.3.1.1. El resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre

2.3.2. Volcans

2.3.2.1. Estructures geológiques que contenen magma que es divideix en lava i gasos.

2.3.3. Sequeres

2.3.3.1. No hi ha suministres d'aigua

2.3.4. Riuades

2.3.4.1. Es pot inundar un lloc per pluges fortes, contenció o embassament d'aigua.

2.3.4.1.1. Inundació