วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน by Mind Map: วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

1. วัสดุในชีวิตประจำวัน

1.1. ไม้

1.1.1. ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริง

1.1.1.1. ไม้เนื้อแข็ง

1.1.1.2. ไม้เนื้ออ่อน

1.1.2. ไม้ประกอบ

1.1.2.1. ไม้อัด

1.1.2.2. ไม้อัด OSB

1.1.2.3. ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

1.2. โลหะ

1.2.1. โลหะกลุ่มเหล็ก

1.2.1.1. เหล็กกล้า

1.2.1.2. เหล็กหล่อ

1.2.2. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

1.2.2.1. อะลูมิเนียม

1.2.2.2. ทองแดง

1.2.2.3. สังกะสี

1.2.2.4. ทองเหลื่อง

1.3. พลาสติก

1.3.1. เทอร์โมพลาสติก

1.3.2. เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก

1.4. ยาง

1.4.1. ยางธรรมชาติ

1.4.2. ยางสังเคราะห์

2. เครื่องมือช่างมือฐาน

2.1. วัดความยาว

2.1.1. ไม้บรรทัด

2.1.2. ตลับเมตร

2.1.3. วัดมุม

2.1.3.1. ไม้โพรแทรกเตอร์

2.2. เครื่องมือสำหรับตัด

2.2.1. คัดเตอร์

2.2.2. กรรไกร

2.2.3. เลื่อยมือ

2.2.3.1. เลื่อยฉลุ

2.2.3.2. เลื่อยลันดา

2.2.4. คีมตัด

2.3. วัสดุและเครื่องมือสำหรับการติดยึด

2.3.1. กาวยาง

2.3.2. กาวแท่ง

2.3.3. ปืนกาว

2.3.4. กาวลาแท็ก

2.3.5. กาวร้อน

2.3.6. สกรู

2.3.6.1. สกรูเกลียวปล่อย

2.3.6.2. สกรูและนอต

2.3.7. ไขควง

2.3.7.1. ไขควงปากแบน

2.3.7.2. ไขควงปากแฉก

2.4. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

2.4.1. ที่เจาะกระดาษ

2.4.2. สว่านมือ

2.4.3. สว่านไฟฟ้า