Projekta pārvaldības plāns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekta pārvaldības plāns by Mind Map: Projekta pārvaldības plāns

1. Sfēras pārvaldības plāns

1.1. Sfēras kontroles process

2. Sfēras definīcija

2.1. Produkta sfēra

2.2. Produkta pieņemšanas kritēriji

2.3. Projekta nodevumi

2.4. Pieņēmumi un ierobežojumi

3. Izmaiņu reģistrs

4. Prasību dokuments

4.1. Biznesa pamatojums

4.2. Biznesa un projekta mērķi

4.3. Funkcionālās prasības

4.4. Nefunkcionālās prasības

4.5. Kvalitātes prasības

4.6. Pieņemšanas kritēriji

4.7. Ietekme uz struktūrvienībām/citām organizācijām

4.8. Prasības atbalstam un apmācībai

4.9. Prasību pieņēmumi un ierobežojumi

5. Kvalitātes pārvaldības plāns

5.1. Lomas un atbildības

5.2. Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes

5.3. Izmantotie rīki

5.4. Kvalitātes kontroles process

5.5. Kvalitātes mēri

6. DSS+vārdnīca

7. Kalendārais grafiks

8. Laika pārvaldības plāns

8.1. Laika kontroles process

9. Kvalitātes metrikas

10. Risku pārvaldības plāns

10.1. Risku pārvaldības organizācija

10.2. Risku pārvaldības procesi (4)

10.3. Risku kategorijas

10.4. Risku reģistra satura paraugs

10.5. Risku iespējamības/ietekmes matrica

11. Risku reģistrs

12. Komunikāciju pārvaldības plāns

12.1. Iekšējā/ārējā komunikācija

12.2. Komunikācijas plāns

12.3. Atskaišu piemēri

13. Cilvēkresursu pārvaldības plāns

13.1. Projekta komanda

13.2. Projekta organizācijas diagramma

13.3. Cilvēkresursu noslodze

13.4. Lomas, tiesības un atbildības

13.5. Atbildības piešķiršanas matrica

13.6. Cilvēkresursu pārvaldības pieeja

13.6.1. Personāla plānošana

13.6.2. Personāla ievirzīšana darbā un apmācība

13.6.3. Personāla izmaiņas

14. Projekta procesi