Projekta pārvaldības plāns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projekta pārvaldības plāns by Mind Map: Projekta pārvaldības plāns

1. Sfēras definīcija

1.1. Produkta sfēra

1.2. Produkta pieņemšanas kritēriji

1.3. Projekta nodevumi

1.4. Pieņēmumi un ierobežojumi

2. Izmaiņu reģistrs

3. Prasību dokuments

3.1. Biznesa pamatojums

3.2. Biznesa un projekta mērķi

3.3. Funkcionālās prasības

3.4. Nefunkcionālās prasības

3.5. Kvalitātes prasības

3.6. Pieņemšanas kritēriji

3.7. Ietekme uz struktūrvienībām/citām organizācijām

3.8. Prasības atbalstam un apmācībai

3.9. Prasību pieņēmumi un ierobežojumi

4. DSS+vārdnīca

5. Kalendārais grafiks

6. Kvalitātes metrikas

7. Risku reģistrs

8. Projekta procesi

9. Sfēras pārvaldības plāns

9.1. Sfēras kontroles process

10. Kvalitātes pārvaldības plāns

10.1. Lomas un atbildības

10.2. Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes

10.3. Izmantotie rīki

10.4. Kvalitātes kontroles process

10.5. Kvalitātes mēri

11. Laika pārvaldības plāns

11.1. Laika kontroles process

12. Risku pārvaldības plāns

12.1. Risku pārvaldības organizācija

12.2. Risku pārvaldības procesi (4)

12.3. Risku kategorijas

12.4. Risku reģistra satura paraugs

12.5. Risku iespējamības/ietekmes matrica

13. Komunikāciju pārvaldības plāns

13.1. Iekšējā/ārējā komunikācija

13.2. Komunikācijas plāns

13.3. Atskaišu piemēri

14. Cilvēkresursu pārvaldības plāns

14.1. Projekta komanda

14.2. Projekta organizācijas diagramma

14.3. Cilvēkresursu noslodze

14.4. Lomas, tiesības un atbildības

14.5. Atbildības piešķiršanas matrica

14.6. Cilvēkresursu pārvaldības pieeja

14.6.1. Personāla plānošana

14.6.2. Personāla ievirzīšana darbā un apmācība

14.6.3. Personāla izmaiņas