Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Projekta pārvaldības plāns by Mind Map: Projekta pārvaldības plāns
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Projekta pārvaldības plāns

Sfēras pārvaldības plāns

Sfēras kontroles process

Sfēras definīcija

Produkta sfēra

Produkta pieņemšanas kritēriji

Projekta nodevumi

Pieņēmumi un ierobežojumi

Izmaiņu reģistrs

Prasību dokuments

Biznesa pamatojums

Biznesa un projekta mērķi

Funkcionālās prasības

Nefunkcionālās prasības

Kvalitātes prasības

Pieņemšanas kritēriji

Ietekme uz struktūrvienībām/citām organizācijām

Prasības atbalstam un apmācībai

Prasību pieņēmumi un ierobežojumi

Kvalitātes pārvaldības plāns

Lomas un atbildības

Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes

Izmantotie rīki

Kvalitātes kontroles process

Kvalitātes mēri

DSS+vārdnīca

Kalendārais grafiks

Laika pārvaldības plāns

Laika kontroles process

Kvalitātes metrikas

Risku pārvaldības plāns

Risku pārvaldības organizācija

Risku pārvaldības procesi (4)

Risku kategorijas

Risku reģistra satura paraugs

Risku iespējamības/ietekmes matrica

Risku reģistrs

Komunikāciju pārvaldības plāns

Iekšējā/ārējā komunikācija

Komunikācijas plāns

Atskaišu piemēri

Cilvēkresursu pārvaldības plāns

Projekta komanda

Projekta organizācijas diagramma

Cilvēkresursu noslodze

Lomas, tiesības un atbildības

Atbildības piešķiršanas matrica

Cilvēkresursu pārvaldības pieeja

Projekta procesi