9 клас. Історія України. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х ...

9 клас . Історія України. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х років.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
9 клас. Історія України. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х років by Mind Map: 9 клас. Історія України.               Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х років

1. Селянська реформа

1.1. 1861 р.

1.2. "Маніфест 19 лютого 1861 року" про відміну кріпосного права

1.2.1. Отримання селянами особистої свободи й певних громадянських прав

1.3. "Положення про селян, які виходили із кріпосної залежності"

1.3.1. Селяни до викупу своїх земель , протягом 49 років, вважалися тимчасовозобов'язаними

1.3.1.1. селяни отримали право

1.3.1.1.1. купувати у приватну власність нерухоме майно

1.3.1.1.2. займатися торгівлею та промислами, підприємництвом

1.3.1.1.3. укладати угоди

1.3.1.1.4. самостійно вирішувати свої господарські та родинні справи

1.3.1.1.5. збирати на мирські ( сільські) збори

1.3.1.1.6. обирати органи селянського самоуправління

1.3.1.2. Проте, селяни

1.3.1.2.1. вважалися нижчим станом

1.3.1.2.2. мали відбувати рекрутчину

1.3.1.2.3. до 1904 року до них застосовувалися тілесні покарання

1.3.1.2.4. протягом 9 років не могли відмовитися від наділу й залишались у селі

1.3.2. Селяни отримували в користування землю

1.3.2.1. на Півдні норма наділу від 3 до 6,5 десятин

1.3.2.2. на Лівобережжі норма наділу від 2,7 до 4,7 десятин

1.3.2.3. 94% селян отримали наділи менші 5 десятин

1.3.2.3.1. за тодішніми нормами цієї землі було замало для ведення господарста

2. Земська реформа

2.1. 1864р.

2.2. введення місцевого земського самоврядування

2.3. Земства

2.3.1. дбали про санітарію

2.3.2. утримували лікарні

2.3.3. організовували сільськогосподарські виставки

2.3.4. сприяли розвитку кооперативного руху

2.3.5. сприяли виникненню кредитних установ для селян

2.3.6. опікувалися будівництвом шляхів

2.3.7. опікувалися організацією поштової служби

3. Міська реформа

3.1. 1870 р.

3.2. Запровадження виборних органів місцевого самоврядування - міських дум

3.2.1. Благоустрій міст

3.2.2. Охорона здоров'я

3.2.3. Освіта

3.2.4. Торгівля

4. Судова реформа

4.1. 1864 р.

4.2. Мирський суд

4.3. Введення нових судових інституцій

4.3.1. Суд присяжних засідателів

4.3.1.1. Присяжні засідателі обиралися з усіх станів

4.3.2. Адвокатура

4.3.2.1. Приватні

4.3.2.2. Державні

4.4. Волосний суд для селян

4.5. Духовний суд

4.6. Військовий суд

5. Реформа армії

5.1. Загальна військова повинність

5.1.1. Скорочення армії в мирний час, швидко збільшувати з початком вйни, шляхом мобілізації

5.2. Скорочення терміну служби

5.2.1. з 25-ти років до 6 років у сухопутних війська

5.2.2. з 25-ти років до 5 років на флоті

5.3. Скасовано тілесні покарання

5.4. Удосокналення військових одностроїв

5.5. Підготовка офіцерських кадрів

5.5.1. Розширення доступу осіб недворянського походження до вищих вйськових навчальних закладів

5.5.1.1. Зміцнення командного складу

5.6. Удосокналено систему війькового управління

5.7. Реконструкція військових заводів

6. Реформа освіти

6.1. 1864р.

6.2. "Положення про початкові народні училища", до яких належали сільські та міські школи

6.2.1. до таких шкіл приймалися діти всіх станів

6.2.2. утримувалися коштом громад і приватних осіб

6.2.3. навчання здебільшого безкоштовне, але існували і платні школи

6.3. Реформування середньої освіти

6.3.1. Два типи гімназій

6.3.1.1. Класичні

6.3.1.1.1. з поглибленим вивченням мов

6.3.1.2. Реальні

6.3.1.2.1. основна увага предметам природничо-математичного циклу

6.4. скасування тілесних покарань для учнів

6.5. дівчата і хлопці здобували освіту роздільно

6.6. Реформа вищої освіти

6.6.1. університетам надавалася академічна автономія

6.6.2. створення вчених рад

6.6.2.1. обирали ректора

6.6.3. факультетські ради

6.6.3.1. обирали деканів