Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BRØK by Mind Map: BRØK

1. Operasjonene med brøk

1.1. Addisjon

1.2. Subtraksjon

1.3. Multikasjon

1.4. Divisjon

1.5. Utvide brøk

1.6. Forkorte brøk

2. Hva er brøk?

2.1. Uekte brøk

2.1.1. Hva er det?

2.1.2. Eksempel

2.2. Blandet tall

2.2.1. Hva er det?

2.2.2. Eksempel

2.3. Desimalbrøk

2.3.1. Hva er det?

2.3.2. Eksempel

3. Hjelp på nett

3.1. "Per Oppslag" Hva er brøk?

3.2. Matematik.no

3.3. Addisjon

3.4. Multikasjon og divisjon

3.5. Alle regler

3.6. Hvordan skrive brøk i Word

4. Tester

4.1. Enkelt brøktest

4.2. Brøkreser

5. Video om pizza og brøk

6. Oppgaver

7. Nyt punkt