Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BRØK by Mind Map: BRØK
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

BRØK

Operasjonene med brøk

Addisjon

Subtraksjon

Multikasjon

Divisjon

Utvide brøk

Forkorte brøk

Hva er brøk?

  En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i. Deler du en pizza i fire like store biter blir nevneren fire. Spiser du tre av bitene har du spist ¾ av pizzaen. Telleren sier altså noe om hvor mange av delene i nevneren som "er med på leken".  

Uekte brøk

Blandet tall

Desimalbrøk

Hjelp på nett

"Per Oppslag" Hva er brøk?

Matematik.no

Addisjon

Multikasjon og divisjon

Alle regler

Hvordan skrive brøk i Word

Tester

Enkelt brøktest

Brøkreser

Video om pizza og brøk

Oppgaver

Nyt punkt