Агенційна журналістика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Агенційна журналістика by Mind Map: Агенційна журналістика

1. Змістовий модуль 1. Інформаційні агентства у системі засобів масової комунікації

1.1. Теоретичний матеріал

1.1.1. 2. Особливості зародження та розвитку інформаційних агентств. Світові інформаційні агентства

1.1.2. 1. Роль новинної журналістики у розвитку інформаційного суспільства

1.1.3. 3. Формування досвіду українських інформаційних агентств у світовому контексті

1.1.4. 4. Регіональні об’єднання інформаційних агентств

1.2. Лабораторні заняття

1.2.1. 1. Сучасний стан розвитку інформаційних агентств

1.2.2. 2. Визначення структурно-творчих особливостей повідомлень українських та світових інформаційних агентств

1.2.3. 3. Регіональні об’єднання інформаційних агентств

2. Змістовий модуль 2. Інформаційно-творчі особливості новинної журналістики

2.1. Теоретичний матеріал

2.1.1. 5. Інформаційно-структурні особливості новинної журналістики

2.1.2. 6. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств

2.1.3. 7. Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств

2.2. Лабораторні заняття

2.2.1. 4-5. Особливості журналістики новин

2.2.2. 6-7. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств

2.2.3. 8-9. Жанри матеріалів інформаційних агентств

3. Змістовий модуль 3. Особливості роботи інформаційних агенцій на українському медіа ринку

3.1. Лабораторні заняття

3.1.1. 10-11. Правове поле діяльності інформаційних агентств в Україні

3.1.2. 12-13. Способи вираження позиції інформаційними агентствами

3.2. 14-15. Джерела інформації в роботі інформаційних агентств. Факчекінг

4. Змістовий модуль 5. Виробництво новинного контенту інформаційними агенціями

4.1. Лабораторні заняття

4.1.1. 22-28. Створення журналістських матеріалів для інформаційних агенцій

5. Змістовий модуль 4. Організація роботи редакції новинної агенції

5.1. Лабораторні заняття

5.1.1. 16-17. Організація і структура роботи інформаційних агентств

5.1.2. 18-19. Створення концепції студентського видання

5.1.3. 20-21. Композиційні особливості написання матеріалів для власної інформаційної агенції

6. Змістовий модуль 6. Агенційна журналістика. Підсумки

7. Модульні контрольні роботи

8. Іспит