CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CARACTERÍSTIQUES GENERALS by Mind Map: CARACTERÍSTIQUES GENERALS

1. Terme romànic

1.1. Unificació de gran nombre d'estils de les diferents escoles regionals

1.2. Ús de

1.2.1. Arcs de mig punt

1.2.2. Volta de canó

1.2.2.1. .

1.2.2.1.1. Derivació de l'arquitectura romànica, procés similar a llengües romàniques

1.2.3. Volta per arestes

1.3. Arquitectura

1.3.1. Herència clàssica notària

1.4. Escultura i pintura

1.4.1. Conceptes naturalisme, proporcionalitat, característiques del món antic ES PERDEN

1.4.2. Donen prioritat al valor i la qualitat dels materials preciosos (or, plata o gemmes) i la funció al·legòrica i simbólica de la imatge

1.5. Voluntat de proclamar el triomf definitiu de l'església cristiana

1.6. Artista artesà feia el seu treball per encàrrec d'algú i seguia normes formals

2. (Extensió)

2.1. Temàtica

2.1.1. Religiosa

2.2. Funció

2.2.1. Educativa i didàctica

2.2.1.1. La gent de la època no sabia ni llegir ni escriure, l'art era com "la bíblia en imatges"

2.3. Influències romanes més modalitats orientals