Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CITACE by Mind Map: CITACE

1. Odkazy na citace v textu

1.1. Harvardský systém

1.1.1. Odkaz v textu

1.1.1.1. (jméno, rok, strana)

1.1.1.2. pokud jméno autora v textu -> do závorky jen rok, příp. strany

1.1.1.3. pokud více stejných autorů a stejný rok vydání - odlišení malými písmeny

1.1.2. Bibliografická citace

1.1.2.1. Čírtková, Ludmila, 2004. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. ISNB 80-86473-86-4

1.1.2.2. abecedně dle příjmení autora

1.2. Metoda číselných odkazů

1.2.1. Odkaz v textu

1.2.1.1. (číslo) nebo [číslo] nebo číslo v indexu

1.2.1.2. odkazy na stejný zdroj - stejné číslo

1.2.2. Bibliografické citace

1.2.2.1. Čírtková, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISNB 80-86473-86-4

1.2.2.2. řazení dle výskytu v dokumentu

1.3. Metoda poznámek

1.3.1. Odkaz v textu

1.3.1.1. (číslo) nebo [číslo] nebo číslo v indexu

1.3.1.2. každý odkaz vlastní číslo

1.3.2. Bibliografické citace

1.3.2.1. Čírtková, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISNB 80-86473-86-4

1.3.2.2. řazení dle výskytu v dokumetu

2. Příklady

2.1. Monografie

2.1.1. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky

2.2. Část monografie

2.2.1. Kapitola v knize

2.2.1.1. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitol). Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky

2.2.2. Příspěvek

2.2.2.1. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslo svazku obsahující příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky

2.3. Periodikum

2.3.1. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky

2.4. Elektronický dokument

2.4.1. Jméno tvůrce. Název: Podnázev. Vedlejší název. [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

2.5. Elektronické periodikum

2.5.1. Název periodika. Vedlejší název. [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování. [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky

3. Proč citovat?

3.1. Ověření uvedeného

3.2. Zisk širšího kontextu

3.3. Informační etika

3.3.1. Porušení citační etiky

3.3.1.1. autocitace

3.3.1.2. citace díla, které jsme nepoužili

3.3.1.3. necitování díla, které jsme použili

3.3.1.4. nepřesná citace, nemožnost identifikace

4. Obecné zásady citace

4.1. jednoznačná identifikace

4.2. údaje pro citaci získáváme z citovaného zdroje

4.3. informace především z titulního listu

4.4. pořadí stanoveno normou

4.5. citace co nejpřesnější

4.6. pokud údaj chybí, vynechává se

4.7. pokud údaj z jiného zdroje - do hranaté závorky

4.8. údaje v jazyce v citovaném dokumentu

4.9. transliterace/transkripce prvků, které nejsou v latince

4.10. jednotná podoba citací v celém dokumentu

5. Metody citace

5.1. Parafráze

5.2. Přímá citace

5.3. Obecně známá informace

6. Prvky citace

6.1. Tvůrce

6.2. Název

6.3. [typ nosiče]

6.4. Vydání

6.5. Nakladatelské údaje

6.5.1. Místo vydání/ [s.l.]

6.5.2. Nakladatel/ [s.n.]

6.5.3. Rok vydání

6.6. Číslování a stránkování

6.7. Názvy edic a číslování svazků

6.8. Identifikátory

6.8.1. ISNB

6.8.2. ISSN

6.8.3. DOI

6.9. Lokace citovaného informačního zdroje

6.9.1. "V:"

6.10. Další

6.10.1. Klasifikační notace s označením klasifikačního systému, původní jazyk, rozměry, cena, dostupnost, ...