Psycholog szkolny - praca z dzieckiem

dr Agnieszka LasotaMapa myśli - Praca z dzieckiem - w ramach przedmiotu Metodyka pracy psychologa szkolnego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psycholog szkolny - praca z dzieckiem by Mind Map: Psycholog szkolny - praca z dzieckiem

1. Terapia dziecka

1.1. Terapia dziecka z autyzmem

1.1.1. Przykład pracy terapeutycznej

1.2. Terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

1.3. Terapia dziecka z zespołem Aspergera

2. Diagnoza

2.1. Narzędzia do diagnozy poznawczo-motoryczenj

2.1.1. Inteligencja

2.1.2. Zdolności poznawcze

2.1.3. Kreatywność

2.2. Narzędzia do diagnozy społeczno-emocjonalnej

2.2.1. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne

2.2.2. Osobowość

2.3. Tworzenie IPET

2.4. Opinia psychologiczna

3. Współpraca ze specjalistami

3.1. Współpraca z logopedą

3.2. Współpraca z pedagogiem szkolnym

3.3. Współpraca z wychowawcą

3.4. Współpraca z neurologiem

3.5. Współpraca z pediatrą

4. Współpraca z rodzicem

4.1. Warsztaty

4.2. Pogadanka

4.2.1. Film "Świadome rodzicielstwo"

4.3. Coaching

4.4. Poradnictwo