Psycholog szkolny - praca z dzieckiem

dr Agnieszka LasotaMapa myśli - Praca z dzieckiem - w ramach przedmiotu Metodyka pracy psychologa szkolnego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psycholog szkolny - praca z dzieckiem by Mind Map: Psycholog szkolny - praca z dzieckiem

1. Współpraca ze specjalistami

1.1. Współpraca z logopedą

1.2. Współpraca z pedagogiem szkolnym

1.3. Współpraca z wychowawcą

1.4. Współpraca z neurologiem

1.5. Współpraca z pediatrą

2. Współpraca z rodzicem

2.1. Warsztaty

2.2. Pogadanka

2.2.1. Film "Świadome rodzicielstwo"

2.3. Coaching

2.4. Poradnictwo

3. Terapia dziecka

3.1. Terapia dziecka z autyzmem

3.1.1. Przykład pracy terapeutycznej

3.2. Terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

3.3. Terapia dziecka z zespołem Aspergera

4. Diagnoza

4.1. Narzędzia do diagnozy poznawczo-motoryczenj

4.1.1. Inteligencja

4.1.2. Zdolności poznawcze

4.1.3. Kreatywność

4.2. Narzędzia do diagnozy społeczno-emocjonalnej

4.2.1. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne

4.2.2. Osobowość

4.3. Tworzenie IPET

4.4. Opinia psychologiczna