KẾ HOẠCH MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH MARKETING by Mind Map: KẾ HOẠCH MARKETING

1. B1. XÁC ĐỊNH RÕ ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ

1.1. 1.1 GIỚI TÍNH - ĐỘ TUỔI

1.2. 1.2 HÀNH VI - SỞ THÍCH

1.3. 1.3 NỖI ĐAU - KHAO KHÁT

2. B2 XÂY DỰNG NỘI DUNG MARKETING

2.1. 2.1 VIDEO

2.1.1. XÂY DỰNG KỊCH BẢN

2.2. 2.2 CHỮ VIẾT

2.2.1. CÔNG THỨC

2.3. 2.3 HÌNH ẢNH

2.3.1. LỌC

3. B 3 XÂY DỰNG FANPAGE YOUTOBE

3.1. 3.1 CHUẨN SEO

3.2. 3.2 TỐI ƯU ADS

3.2.1. 3.2.1 TEST UP 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

3.3. 3.3 TƯ VẤN - TÌM RA DANH SÁCH KH

3.4. 3.4 LƯU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG LẠI

3.5. 3.5 CHỐT HẸN

4. BƯỚC 5. CHỈ DẪN HỌ TỚI VĂN PHÒNG ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ HƠN.

5. BƯỚC 4 KẾT NỐI VỚI VĂN PHÒNG 109 CỘNG HOÀ BÁO TRƯỚC CÓ NGƯỜI TỚI VÀO NGÀY GIỜ CỤ THỂ.