Eesti II maailmasõjas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eesti II maailmasõjas by Mind Map: Eesti II maailmasõjas

1. Poliitika

1.1. Baaside leping (1939)

1.2. 1. Nõukogude okupatsioon (1940–1941)

1.2.1. Juunipööre

1.2.2. Rahvavalitsus

1.2.3. Sotsialism

1.2.4. Represseerimine

1.3. Saksa okupatsioon (1941–1944)

1.3.1. Represseerimine

1.3.2. Kindralkomissaariat

1.3.3. Natsism

1.4. 2. Nõukogude okupatsioon (1944–1991)

1.4.1. Sotsialism

1.4.2. Represseerimine

1.4.3. Rahvakomissaride Nõukogu

2. Majandus

2.1. Plaanimajandus

2.1.1. Nõukogude viisaastakud

2.1.2. Saksa neliaastakud

2.2. Kolhoosid

2.3. Raskulatšivanije

3. Sõjavägi

3.1. Sundmobilisatsioon

3.1.1. Punaarmee

3.1.2. Saksa armee

3.2. Vabatahtlik sõdimine

3.2.1. Punaarmee

3.2.2. Saksa armee

3.2.3. Soome armee

3.3. Metsavendlus

4. Rahvastik

4.1. Umsiedlung

4.2. Küüditamised

4.2.1. Juuniküüditamine (1941)

4.2.2. Märtsiküüditamine (1944)

4.3. Näljasurmad

4.4. Holokaust

4.4.1. Vaivara koonduslaager

4.4.2. Kalevi-Liiva koonduslaager

4.4.3. Tartu koonduslaager

4.4.4. Jägala koonduslaager

4.5. Pagulus

5. Kultuur

5.1. Sovetiseeritud kunst

5.2. Pagulaskunst