VEOP b r a n d i

TM 11 ennakkotehtävänä oman työyksikön brändi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VEOP b r a n d i by Mind Map: VEOP  b r a n d i

1. ht 29.3.2013

2. Asiantuntijuus

2.1. Tiedon laatu; hyödyllisyys käyttäjälle

2.2. Tiedon määrä; alakohtaisuus ja kattavauus

2.3. TIedon ajantasaisuus, ajankohtaisuus, edelläkävijyys

2.4. Ohjaamisosaaminen, voimaannuttaminen

3. Palvelutarjooma (valikoima)

3.1. Kohderyhmän huomiointi tarjoomassa

3.2. Monipuolisuus

3.3. Kattavuus

4. Käyttäjälähtöinen toiminta

4.1. Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi

4.2. Palvelujen löydettävyys ja saatavuus

4.3. Palvelujen selkeys ja helppokäyttöisyys

4.4. Luottamus, henkilökohtaiset suhteet

4.5. Asiakaspalvelun nopeus ja joustavuus