NTL : ระบบสั่งสินค้าออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NTL : ระบบสั่งสินค้าออนไลน์ by Mind Map: NTL : ระบบสั่งสินค้าออนไลน์

1. Login

1.1. Logs

1.1.1. เก็บทุกสถานะการล็อกอิน

1.2. Forget Password

1.2.1. Email

2. HO

2.1. หน้าแรก

2.2. สั่งสินค้าพรีเมี่ยม

2.2.1. เลือกสินค้า

2.2.1.1. ใส่จำนวนสินค้า

2.2.1.1.1. ยืนยัน

2.2.1.2. การสั่งสินค้าทุกครั้งต้องกรอก รหัสพนักงาน

2.2.1.3. บังคับให้ใส่หมายเหตุ

2.3. สั่งสื่อการตลาด

2.3.1. เลือกสินค้า

2.3.1.1. ใส่จำนวนสินค้า

2.3.1.1.1. ยืนยัน

2.3.1.2. การสั่งสินค้าทุกครั้งต้องกรอก รหัสพนักงาน

2.3.1.3. บังคับให้ใส่หมายเหตุ

2.4. อุปกรณ์สาขา

2.4.1. เลือกสินค้า

2.4.1.1. ใส่จำนวนสินค้า

2.4.1.1.1. ยืนยัน

2.4.1.2. การสั่งสินค้าทุกครั้งต้องกรอก รหัสพนักงาน

2.4.1.3. บังคับให้ใส่หมายเหตุ

2.5. สวัสดิการ

2.5.1. เลือกสินค้า

2.5.1.1. ใส่จำนวนสินค้า

2.5.1.1.1. ยืนยัน

2.5.1.2. การสั่งสินค้าทุกครั้งต้องกรอก รหัสพนักงาน

2.5.1.3. บังคับให้ใส่หมายเหตุ

2.6. ประวัติการสั่งของ

2.7. รายงาน

2.7.1. รายงานการจัดส่งเดือน ละ 1 ครั้ง หรือตามที่ทางฝ่ายงานต้องการ

2.7.2. แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

2.7.3. ยอดการสั่งซื้อสินค้า

2.7.4. การใช้งบประมาณของสาขา

2.8. กระจายสินค้า ( ต้องมีสินค้าในระบบก่อน)

2.8.1. รอบปกติ

2.8.1.1. Import Files Excel Template

2.8.2. รอบพิเศษ ทั่วประเทศ? (กำหนดวันที่ส่งสินค้า)

2.8.2.1. Import Files Excel Template

2.8.2.1.1. เช็ค รหัสสาขา กับ ชื่อสาขา มีในฐานข้อมูลไหม ???

2.8.2.1.2. เช็คข้อมูลสินค้ามีใน DB ไหม

2.8.2.1.3. สอบถาม User ว่าสาขามีการเปลี่ยนที่ใหม่อยู่ไหม ?

2.8.2.2. ใช้ Pivot Delivery คนในเมือง ขอข้อมูลจากโออีกที

2.8.3. สาขาเปิดใหม่ (กำหนดวันที่ส่งสินค้า)

2.8.3.1. Import Files Excel Template

2.8.3.1.1. BSCS

2.8.3.1.2. MKT

2.8.3.1.3. Insurance

2.8.3.2. แต่ละฝ่ายงานสามารถ ปรับแก้รายการสินค้าสำหรับสาขาเปิดใหม่ได้

2.9. Pre Approve / Approve

2.9.1. แยกสินค้าตามแผนก

2.9.1.1. ตามสินค้า MKT

2.9.1.1.1. Pre Approve MKT

2.9.1.2. สินค้า BSCS

2.9.1.2.1. Pre Approve คนเดียว ( Supachok )

2.9.1.3. สินค้า BDMS

2.9.1.3.1. Pre Approve MKT

2.9.1.4. สินค้า INS

2.9.1.4.1. Pre Approve MKT

2.9.1.5. สินค้า HP

2.9.1.5.1. Approve ใช้ไฟล์ MKT (2 คน )

2.10. ประเภทการสั่งสินค้า

2.10.1. สั่งแทนสาขา

2.10.2. สั่งสินค้าส่งที่โกดัง

3. Admin Pivot

3.1. จัดการรายการสินค้า

3.1.1. Add / Delete / Update

3.1.2. Import Files Excel Template

3.1.3. แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

3.2. จัดการสาขา

3.2.1. Add / Delete / Update

3.2.2. Import Files Excel Template

3.2.3. สาขาเปิดใหม่ จะไม่มีข้อมูล Pre Approve / Approve

3.2.4. Gen User Branch

3.3. จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

3.3.1. Add / Delete / Update

3.3.2. Block / Unblock

3.3.3. พื้นที่ ชื่อ - นามสกุล (ผู้อนุมัติ) รหัสพนักงาน อีเมลล์ เบอร์โทร ตำแหน่ง

4. Branch

4.1. หน้าแรก

4.2. รายงานสินค้า

4.2.1. เลือกสินค้า

4.2.1.1. ใส่จำนวนสินค้า

4.2.1.1.1. ยืนยัน

4.3. ประวัติการสั่งของ

5. Warehosue

5.1. รับสินค้าจาก Vendor

5.2. ปิดรอบ + เปลี่ยนสถานะ สินค้าออกจากคลัง

5.3. พิมพ์ใบเซ็นรับสินค้า / ใบจัดของ

5.4. รายงาน

5.5. Upload ใบเซ็นรับสินค้า

6. พนักงานส่งสินค้า

6.1. เซ็นรับบนหน้าจอมือถือ

6.2. การอัพโหลดรูปภาพการติดตั้งและการจัดวางสื่อก่อน/หลัง

7. คู่มือการใช้งาน

7.1. คลิป VDO การใช้งานระบบ จะมีการใช้ประชาสัมพันธ์ทาง line facebook และ email

8. Cart Barcode

8.1. NNDYYMMDDXXXX