VZA1_2019_"MOJE"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VZA1_2019_"MOJE" by Mind Map: VZA1_2019_"MOJE"

1. přijetí

2. moje "já"

3. tematické linie

3.1. moje hranice

3.1.1. moje pohodlí - komfortní zóna

3.1.2. fyzické možnosti

3.1.3. osobní zóna

3.1.3.1. fyzično

3.1.3.2. "tajemství"

3.2. moje doma

3.2.1. ČR

3.2.2. bydliště

3.2.3. můj prostor/moje oblíbená místa

3.2.4. co je to doma?

3.3. moje místo (ve světě)

3.3.1. role

3.3.2. sebehodnocení (hodnocení rolí)

3.3.3. globální sebepojetí

3.3.4. můj odkaz/stopy, které zanechávám

3.4. moje vlastnictví (co je moje?)

3.4.1. co může být mým vlastnictvím?

3.4.1.1. čas

3.4.1.2. peníze

3.4.1.3. práce

3.4.1.4. myšlenky

3.4.1.5. zážitky

3.4.1.6. hodnoty

3.4.1.7. vztahy

3.4.1.7.1. přátelé

3.4.1.7.2. rodina

3.4.1.7.3. kolegové

3.4.1.8. materiální statky

3.4.2. dar

3.4.2.1. dar komu?

3.4.2.2. co mohu darovat? čas, peníze...?

3.4.2.3. rozdílné roviny daru (daně)

3.4.2.4. míra nezištnosti

3.4.3. co z toho vyplývá (že je něco moje)?

3.5. moje společenská zodpovědnost

3.5.1. rozptýlení zodpovědnosti (zraněný)

3.5.2. upozornění na nepravost

3.5.3. aktivní přijetí zodpovědnosti za něco

3.5.3.1. co z toho vyplývá?

3.6. moje chuť vs. moje povinnost

4. nápady

4.1. peněžní vklad

4.2. "mééé"

4.3. časovost

4.4. hmatatelnost

4.5. "moje jsou jen mé vlastní zážitky"

5. dramaturgie

5.1. putování/přesun

5.2. vyprávění

5.3. stavba cesty

5.3.1. pokračování díla = "vaše", nikoliv "moje"

5.3.2. předchází vlastní rozhodnutí o míře zapojení

5.4. konfrontace: nemoje vs. moje

5.5. domácí příprava

5.5.1. "soupis" toho, co je moje?

5.5.2. libovolná forma - koláž, báseň, fotografie...?

5.5.3. moje místo ve světě?

5.5.4. počáteční vklad

6. programové tipy

6.1. motorické hřiště

6.2. kostel v pohoří

6.3. hudební altán

6.4. boží muka

6.5. patník = mašle

7. cíle

7.1. pojmenuji kritéria toho, co znamená, když je něco "moje"

7.2. uvědomuji si důsledky pro vlastní jednání v závislosti na tom, pokud něco je/není moje

7.3. vyhodnotím, kolik ze svého "moje", jsem projektu cesta věnoval v různých kategoriích (peníze, čas, myšlenky, zážitky...)

7.3.1. písemně

7.3.2. graficky

7.3.3. ...

7.4. jsem připraven přijmout za vlastní zodpovědnost ze situací v každodenním životě (otevřené oči)

7.5. Sestavím akční plán, skrze který dojde k naplnění "mojí" společenské zodpovědnosti