O Sistema Nervioso

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O Sistema Nervioso by Mind Map: O Sistema Nervioso

1. Funcións

1.1. Percibir estímulos

1.2. Elaborar respostas

2. Estrutura

2.1. SNC

2.1.1. Encéfalo

2.1.1.1. 1. Cerebro

2.1.1.2. 2. Bulbo raquídeo

2.1.1.3. 3. Outros

2.1.1.4. 4. Cerebelo

2.1.2. Médula espiñal

2.2. SNP

2.2.1. Nervios

3. Formado por

3.1. Neuronas

3.2. Células da glía