ผักประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผักประเภทต่างๆ by Mind Map: ผักประเภทต่างๆ

1. 1.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหลํ่า

1.1.1. กะหลํ่าดาว

1.1.2. กะหลํ่าดอก

1.1.3. กะหลํ่าปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกาดขาว

1.1.7. ปลี

1.1.8. ผักกาดเขียวปลี

1.1.9. ผักกาดหัว

1.1.10. บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลเเตง

1.2.1. เเตงกวา

1.2.2. เเตงเทศ

1.2.3. เเตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. นํ้าเต้า

1.2.8. ฟังทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. เเค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วเเขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันเเกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษ์

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะเขือเทศ

1.4.6. มะเเว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. 2.ส่วนที่บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากเเก้ว

2.1.1.1. เเครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากเเขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหลํ่าปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสทอ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. กระเทียมต้น

2.3.1.3. หอมเเดง

2.3.1.4. หอมเเบ่ง

2.3.1.5. หอมหัวใหญ่

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหลํ่าปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอม

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหลํ่าดอก

2.4.1.2. ปล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกเเก่

2.4.2.1. เเค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. เเตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะเขือ

2.5.1.9. มะระ

2.5.2. ผลเเก่

2.5.2.1. ตระกูลเเตง

2.5.2.1.1. เเตงเทศ

2.5.2.1.2. เเตงโม

2.5.2.1.3. ฟังทอง

2.5.2.2. ผักตระกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทศ

3. 3.จำเเนกตามฤดู

3.1. ผักฤดูฝน

3.1.1. ผักตระกูลเเตงทั้งหมด

3.1.1.1. ยกเว้น

3.1.1.1.1. เเตงเทศ

3.1.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.1.3. ผักตระกูลถั่วฝักยาว

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลเเตงทุกชนิด

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.4.1. ยกเว้น

3.2.4.1.1. พริกยักษ์

3.2.4.1.2. พริกหวาน

3.2.5. ผักตระกูลถั่ว

3.2.5.1. ยกเว้น

3.2.5.1.1. ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดุหนาว

3.3.1. กระหลํ่าดอก

3.3.2. กระหลํ่าปลี

3.3.3. กระเทียม

3.3.4. เเครอท

3.3.5. บลีอกโคลี่

3.3.6. ผักกาดเขียวปลี

3.3.7. ผักกาดหัว

3.3.8. ผักกาดหอม

3.3.9. มันฝรั่ง

3.3.10. หอมหัวใหญ่