Digital kommunikation og videndeling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digital kommunikation og videndeling by Mind Map: Digital kommunikation og videndeling

1. Videndeling

1.1. Arbejdsrum i Skoleintra på den enkelte skole

1.2. E-læringsmoduler på Emu

1.3. Mindmeister

2. Kommunikation

2.1. Skoleintra

2.1.1. Personaleintra

2.1.2. Forældreintra

2.1.3. Elevintra

2.1.4. Fællesnettet

2.2. Skolekom

2.3. Live@edu

2.3.1. Outlook