Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læringsteorier by Mind Map: Læringsteorier
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læringsteorier

Behavioristiske læringsmodeller

Behaviorismen

Kjennetegn

Kognitive læringsmodeller

Sosiokulturell læringsteori

Fenomenologi og humanisme

Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og med evnen til fornuftig tenkning.

Kognitiv psykologi

Psykoanalytisk teori

Sosialpsykologi

Kjennetegn