Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT i fagene by Mind Map: IT i fagene

1. Dansk

1.1. Krimi-emne

1.1.1. 3.a og 8.a samarbejder

1.2. Boganmeldelser

1.2.1. Fantasy

1.3. Videofortolkning

1.3.1. Folkevisen Valravnen

1.4. Kortfilm

1.4.1. 8. c Kroggårdsskolen

2. Matematik

2.1. Lommefilm - Statistik

2.2. VideoHusker - Brøk

2.3. VideoHusker - Ligningssystemer

3. Naturfag

3.1. Fysik

3.1.1. Videorapport 1

3.1.2. Videorapport 2

3.1.3. Videorapport 3

3.1.4. Lommefilm - Fysik i hjemmet

3.2. Biologi

3.2.1. Stop motion - Karse

4. Sprogfag

4.1. Tysk

4.1.1. Lommefilm - Das Wetter

4.1.2. Lommefilm - Mein hobby

4.1.3. German Extremsport -Die deutsche Küche (Virkelig morsom!)

4.2. Engelsk

4.2.1. Internationalt samarbejde

4.2.2. Lommefilm - Grocery store

5. Projektopgave

5.1. Romerriget