Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til videndeling og multimodal kommunikation via skoleblogs? by Mind Map: Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til videndeling og multimodal kommunikation via skoleblogs?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvorfor skal vi, og hvordan kan vi som læringsvejledere facilitere en ny skolekultur knyttet til videndeling og multimodal kommunikation via skoleblogs?

En ny skolekultur

Læringssyn

Lærerrollen

Elevrollen

Mediekultur

Videndeling

Vidensamfundet

Skabelse af en kultur for videndeling

Multimodal kommunikation

Funktionel specialisering

Modaliteter

Multimodal redundans

Teorier om kommunikation i forhold til skoleblogs som mediepædagogisk praksisfelt

Fra studieordningen

Skoleblogs

Undersøgelser om brug af blogs

Hvad en skoleblog bør indeholde

Formidling af bloggen

Didaktisk design

Målgrupper

Samarbejde om vejledningsopgaver i forhold til mediepædagogisk udvikling

Fra studieordningen

Læringsvejlederens rolle

Blogger

Redaktør

Power user

Facilitator

Katalysator

Vejleder

Filter (her mangler jeg et bedre ord) i forhold til udvælgelse af indhold

Anvendelse af varierede mediepædagogiske metoder og inddragelse af disse funktionelt i undervisningen

Fra studieordningen

Viden om metodisk progression og samspil mellem analyse og produktion i mediepædagogisk arbejde

Fra studieordningen

Digital dannelse

Netværkskompetence

Bundsgaard

Kritisk kompetence

Bundsgaard

Informationskompetence

Æstetisk kompetence

Dannelsesspørgsmål i relation til mediebrug og mediepædagogisk arbejde

Fra studieordningen

Web 2.0

Brugergeneret

Netværksbaseret

Flad struktur

Global

Stiller krav til brugeren om digitale komptencer