Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mobbing by Mind Map: Mobbing

1. Hva er mobbing?

1.1. Direkte mobbing

1.2. Indirekte mobbing

1.3. Typer mobbing:

1.3.1. Fysisk mobbing

1.3.2. Psykisk mobbing

1.3.3. Verbal mobbing

1.3.3.1. Digital mobbing

2. Hva medfører mobbing?

2.1. Dårligere trygghetsfølelse

2.2. Kan lede til depresjon

2.3. Ødelegger glede

2.4. Følelse av å være mindre verdt

3. Hvor mobbes det?

3.1. Skolen

3.2. Overalt ellers

4. Hvem mobber?

4.1. Begge kjønn

4.1.1. Flest gutter, 12-16 år

4.1.2. Jenter mobber mindre synlig

4.2. Passive mobbere:

4.2.1. Negativ oppfatning av offeret; lav skyldfølelse

4.2.2. Redusert individuelt ansvar

4.2.3. Kan mobbe selv

4.3. Aktive mobbere:

4.3.1. Hissige og aggressive

4.3.2. Gjerne fysisk sterk og positiv holdning til vold

4.3.3. Liten evne til empati

4.3.4. Dominerende, selvsikker, impulsive..

4.3.5. Enten svært populær, eller ikke i det hele tatt

5. Hvem blir mobbet?

5.1. Vanligvis lav selvfølelse

5.2. Gjerne yngre enn mobberen(e)

5.3. Mindre aggressiv enn gjennomsnittet

6. Type mobbeofre:

6.1. Underdanige mobbeofrene:

6.1.1. Usikre og engstelige

6.1.2. Følsomme, forsiktige og stille

6.1.3. Ofte negativ selvfølelse

6.1.4. Føler seg ensomme og mangler kanskje nære venner

6.1.5. Søker ofte kontakt med voksne.

6.2. Provoserende mobbeofrene:

6.2.1. Har en del fellestrekk med mobberne

6.2.2. Dårlig selvbilde

6.2.3. En del er hyperaktive/rastløse.

6.2.4. Kan være hissige, ukonsentrerte og urolige.

7. Forebygge mobbing

7.1. Godt læringsmiljø

7.2. Samarbeid med foreldre og lokalmiljø

7.3. En helhetlig plan

7.4. Lære sosial kompetanse tidlig

7.5. Null-toleranse for mobbing

7.6. Godt skolemiljø

8. Oppdage mobbing:

8.1. Mye borte fra skolen, ulykkelig og nedfor

8.2. Kommer med ødelagte ting eller har "mistet" ting

8.3. Har skader, uten god forklaring på dem

8.4. Ikke er med klassekamerater på fritiden

8.5. Urolige netter og gråter seg i søvn

8.6. Ulogisk skolevei

8.7. Dårlig appetitt og føler seg fysisk dårlig