Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOBBING by Mind Map: MOBBING

1. Hva er mobbing?

1.1. Når en person stadig blir utsatt for negative handlinger fra en eller fllere andre personer.

1.2. Når det går utover samme person over tid, er personen blitt et mobbeoffer.

2. Det finnes tre forskjellige former for mobbing

2.1. Fysisk

2.2. Psykisk

2.3. Verbal

3. Ulike former for mobbing

3.1. Direkte

3.2. Indirekte mobbing

4. Hva medfører mobbing?

4.1. Mobbing medfører konsekvenser

4.2. Kan lede til depresjon

5. Mobbing er et overgrep, og ikke en konflikt!

6. Hvor pågår mobbing?

6.1. Skriftlig kommunikasjon?

7. Forskjellige typer mobbere

7.1. Aktive mobbere

7.2. Passive mobbere

8. Film snutt om skjult mobbing

9. Film snutt om digital mobbing

10. "Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger" - Wikipedia artikkel om mobbing

11. Hvordan oppdager vi mobbing?

11.1. Fysisk mobbing

11.2. Psykisk mobbing

11.3. Forebygging av mobbing