Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mobbing by Mind Map: Mobbing

1. utestengning

2. Baksnakking

3. Former for mobbing

3.1. Fysisk mobbing

3.2. Verbal mobbing

3.3. Psykisk mobbing

4. Hvordan Skjer mobbing

4.1. Indirekte mobbing

4.2. Direkte mobbing

5. Rykter

6. Hva mener barn og unge om mobbing ?

7. Hva medfører mobbing ?

7.1. Det kan føre til psykiske skader.

7.1.1. Personen blir redd for ting, Kan få angst og tro det er sin egen feil og føle at h*n ikke mestrer noe. Ellers bare bli "nervevrak" eller deprimert.

7.2. Det kan føre til fysiske skader.

7.2.1. Om man blir fysisk mobbet Kan det gå så langt at man til og med kan bli drept. Man har kanskje mange blåmerker, sår og andre skader Blir man f.eks. slått i magen kan det føre til indre skader. Mobbing kan også føre til Selvmord.

8. Hvor foregår mobbing ?

8.1. Skolen

8.2. Barnehager

8.3. Ungdomsmiljø

8.4. Lekeplasser

8.5. Idrettsmiljø

8.6. Arbeidsplassen

9. Hvem mobber ?

9.1. Gutter :

9.2. Jenter :

10. Det som kjennetegner mobbere.

10.1. Agressive og hissige.

10.2. De er urolige

10.3. De har liten evne til empati

10.4. De har sterkt behov for å dominere

10.5. Gutter som mobber er fysisk sterkere

11. Hvem blir mobbet ?

11.1. De yngste elever

11.2. De som er litt annerledes

11.3. Underdanige ofre

11.4. provoserende ofre

12. Film om mobbing

13. Hvordan oppdager vi mobbing ?

14. Hva skjer med andre når noen mobber.

15. Å forebygge mobbing

15.1. Et godt læringsmiljø

15.2. Samarbeid med foreldre og lokalmiljø

15.3. En helhetlig plan

15.4. "min mening"