ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

čimbenici učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. PRETHODNO ISKUSTVO UČENJA

1.1. RADNE NAVIKE IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA ŠKOLOVANJA

1.2. POZITIVNA ILI NEGATIVNA ISKUSTVA VEZANA UZ DOSADAŠNJE REZULTATE

1.3. OPĆENITO, DOSADAŠNJA PERCEPCIJA PROCESA ŠKOLOVANJA I UČENJA, STAV PREMA UČITELJIMA

2. OKRUŽENJE

2.1. ADEKVATAN PROSTOR ZA UČENJE

2.2. DOBRA ORGANIZACIJA VREMENA ZA UČENJE

2.3. MEĐULJUDSKI ODNOSI UNUTAR RAZREDA I OBITELJI KAO PREDUVJET ZA USPJEŠAN PROCES UČENJA

3. SVRSISHODNOST

3.1. STAV UČENIKA O TOME KOLIKO JE SADRŽAJ KOJI SE TREBA NAUČITI KORISTAN ZA BUDUĆE ZANIMANJE ILI NASTAVAK OBRAZOVANJA

3.2. MOGUĆNOST PRIMJENE STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA U RADNOJ OKOLINI

4. MOTIVACIJA

4.1. EKSTRINZIČNA

4.1.1. VANJSKI FAKTORI KOJI UČENIKA MOTIVIRAJU-NPR. UČITELJEV PRISTUP, POTREBA DA SE POLOŽI TEST, PRITISAK OKOLINA

4.2. INTRINZIČNA

4.2.1. INTERES KOJI PROIZLAZI IZ VLASTITIH AFINITETA UČENIKA ILI POZITIVNOG STAVA I OČEKIVANJA DOBRIH REZULTATA UČENJA

5. SADRŽAJ

5.1. OČEKIVANJA POZITIVNIH I ŽELJENIH ISHODA

5.2. JASNO POSTAVLJENI CILJEVI, TJ. SLIKA O ONOME O ČEMU ŽELIMO NAUČITI

5.3. ZANIMLJIVOST SADRŽAJA I NAČIN PREZENTACIJE ISTOG OD STRANE UČITELJA

6. OPREMLJENOST ŠKOLE

6.1. ADEKVATNI RADNI PROSTOR, OPREMA I UVJETI U KOJIMA SE MOŽE OSIGURATI KVALITETNA NASTAVA

6.2. KVALITETAN NASTAVNI KADAR