ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

čimbenici učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. MOTIVACIJA

1.1. EKSTRINZIČNA

1.1.1. VANJSKI FAKTORI KOJI UČENIKA MOTIVIRAJU-NPR. UČITELJEV PRISTUP, POTREBA DA SE POLOŽI TEST, PRITISAK OKOLINA

1.2. INTRINZIČNA

1.2.1. INTERES KOJI PROIZLAZI IZ VLASTITIH AFINITETA UČENIKA ILI POZITIVNOG STAVA I OČEKIVANJA DOBRIH REZULTATA UČENJA

2. PRETHODNO ISKUSTVO UČENJA

2.1. RADNE NAVIKE IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA ŠKOLOVANJA

2.2. POZITIVNA ILI NEGATIVNA ISKUSTVA VEZANA UZ DOSADAŠNJE REZULTATE

2.3. OPĆENITO, DOSADAŠNJA PERCEPCIJA PROCESA ŠKOLOVANJA I UČENJA, STAV PREMA UČITELJIMA

3. OKRUŽENJE

3.1. ADEKVATAN PROSTOR ZA UČENJE

3.2. DOBRA ORGANIZACIJA VREMENA ZA UČENJE

3.3. MEĐULJUDSKI ODNOSI UNUTAR RAZREDA I OBITELJI KAO PREDUVJET ZA USPJEŠAN PROCES UČENJA

4. SVRSISHODNOST

4.1. STAV UČENIKA O TOME KOLIKO JE SADRŽAJ KOJI SE TREBA NAUČITI KORISTAN ZA BUDUĆE ZANIMANJE ILI NASTAVAK OBRAZOVANJA

4.2. MOGUĆNOST PRIMJENE STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA U RADNOJ OKOLINI

5. SADRŽAJ

5.1. OČEKIVANJA POZITIVNIH I ŽELJENIH ISHODA

5.2. JASNO POSTAVLJENI CILJEVI, TJ. SLIKA O ONOME O ČEMU ŽELIMO NAUČITI

5.3. ZANIMLJIVOST SADRŽAJA I NAČIN PREZENTACIJE ISTOG OD STRANE UČITELJA

6. OPREMLJENOST ŠKOLE

6.1. ADEKVATNI RADNI PROSTOR, OPREMA I UVJETI U KOJIMA SE MOŽE OSIGURATI KVALITETNA NASTAVA

6.2. KVALITETAN NASTAVNI KADAR