Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verden by Mind Map: Verden

1. Europa

1.1. Fakta

1.1.1. Lokasjon

1.1.2. Størrelse

1.1.3. Innbyggere

1.2. Bilder

1.2.1. Satelittbilde

1.3. Film

2. Asia

2.1. Fakta

2.1.1. Lokasjon

2.1.2. Størrelse

2.1.3. Innbyggere

2.2. Bilder

2.2.1. Kartbilde

2.2.2. Verdenskart

2.3. Film

3. Afrika

3.1. Fakta

3.2. Bilder

3.3. Film

4. Sør-Amerika

4.1. Fakta

4.2. Bilder

4.3. Film

5. Oseania

5.1. Fakta

5.2. Bilder

5.3. Film

6. Antarktis

6.1. Fakta

6.2. Bilder

6.3. Film

7. Nord-Amerika

7.1. Fakta

7.2. Bilder

7.3. Film

8. Atlanterhavet

8.1. Fakta

8.2. Film

9. Stillehavet

9.1. Fakta

9.2. Film

10. Stillehavet

11. Middelhavet

11.1. Fakta

11.1.1. Lokasjon

11.1.2. Størrelse

11.1.3. Navnet

11.2. Film

11.2.1. Sjøgang

11.2.2. Seiling

12. Kilder

12.1. Wikipedia A

12.2. Wikipedia B

12.3. Udir

12.4. Udir

12.5. Udir

12.6. Udir

13. Filer

13.1. Powerpoint

14. Kompetansemål

14.1. Samfunnsfag etter 7. årstrinn

14.1.1. 1

14.1.2. 2

14.1.3. 2

14.1.4. 2

14.1.5. 2