Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verden by Mind Map: Verden

1. Sør-Amerika

1.1. Fakta

1.2. Bilder

1.3. Film

2. Antarktis

2.1. Fakta

2.2. Bilder

2.3. Film

3. Nord-Amerika

3.1. Fakta

3.2. Bilder

3.3. Film

4. Atlanterhavet

4.1. Fakta

4.2. Film

5. Stillehavet

5.1. Fakta

5.2. Film

6. Kilder

6.1. Wikipedia A

6.2. Wikipedia B

6.3. Udir

6.4. Udir

6.5. Udir

6.6. Udir

7. Filer

7.1. Powerpoint

8. Europa

8.1. Fakta

8.1.1. Lokasjon

8.1.2. Størrelse

8.1.3. Innbyggere

8.2. Bilder

8.2.1. Satelittbilde

8.3. Film

9. Asia

9.1. Fakta

9.1.1. Lokasjon

9.1.2. Størrelse

9.1.3. Innbyggere

9.2. Bilder

9.2.1. Kartbilde

9.2.2. Verdenskart

9.3. Film

10. Afrika

10.1. Fakta

10.2. Bilder

10.3. Film

11. Oseania

11.1. Fakta

11.2. Bilder

11.3. Film

12. Stillehavet

13. Middelhavet

13.1. Fakta

13.1.1. Lokasjon

13.1.2. Størrelse

13.1.3. Navnet

13.2. Film

13.2.1. Sjøgang

13.2.2. Seiling

14. Kompetansemål

14.1. Samfunnsfag etter 7. årstrinn

14.1.1. 1

14.1.2. 2

14.1.3. 2

14.1.4. 2

14.1.5. 2