Педагогічні умови розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами спортивних...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогічні умови розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами спортивних ігор by Mind Map: Педагогічні умови розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами спортивних ігор

1. РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. 1.1. Теоретичні умови (основи) розвитку (виховання) фізичних якостей……

1.2. 1.2. Вікові особливості та функціональна готовність дітей дошкільного віку

1.3. 1.3. Передумови ефективного використання спортивних ігор у системі фізичного виховання

2. РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

2.1. 2.1. Мета, завдання та методи дослідження, організаційні основи педагогічного експерименту

2.2. 2.2. Готовність дітей старшого дошкільного віку до розвитку фізичних якостей

3. РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ, ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

3.1. 3.1. Педагогічні умови розвитку фізичних якостей в процесі проведення спортивних і рухливих ігор

3.2. 3.2. Обґрунтування змісту та організаційних форм, які сприяють розвитку фізичних якостей

3.3. 3.3. Вплив занять спортивних ігор на стан здоров’я, фізичний розвиток та технічне виконання цих вправ