თვითშეფასება

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
თვითშეფასება by Mind Map: თვითშეფასება

1. შალვა და მოსე

2. სალომე და მარი

3. ქრისტინე და ნინო

4. ცოტნე

5. ლაშა

6. ნიკიტა და ნიკა

7. იანა და ნატალი

8. დავით

9. ალეკო

10. სამი–თუგაი

11. აბაგიულ

12. როია

13. ჯავიდ

14. გვანცა და მარი

15. მანანა

16. ალინა

17. გულმაია

18. ალექსი და ბაჩო

19. მეგი

20. დარია